Altum-Aktualitātes-Zemes fonds novembrī sāks piedāvāt reversās nomas pakalpojumu

Zemes fonds novembrī sāks piedāvāt reversās nomas pakalpojumu

ALTUM

31. Oct, 2017

Lai sniegtu atbalstu lauksaimniekiem, kuriem nepieciešami līdzekļi attīstībai vai saimniecības finanšu plūsmas stabilizēšanai, sākot ar šā gada novembri Attīstības finanšu institūcijas ALTUM pārvaldītais Zemes fonds sāks piedāvāt jaunu pakalpojumu – reverso nomu.

 

Reversās nomas pakalpojums lauksaimniekiem dos iespēju pārdot īpašumu Zemes fondam un, nomājot to no fonda, turpināt lietot ražošanai. Lauksaimniekiem tas ļaus iegūt darbības turpināšanai un attīstībai nepieciešamos finanšu resursus, kad tie nav pieejami komercbankā, stabilizēt naudas plūsmu, vienlaikus saglabājot garantētas savas zemes atpirkšanas tiesības par garantētu cenu.

 

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs: 

 

“Būtiski, ka reversā noma saimniecībai ļauj ne tikai iegūt tai nepieciešamos finanšu resursus, bet arī sniedz skaidrus un pārskatāmus līguma nosacījumus – noslēdzot reversās nomas darījumu ar Zemes fondu, uzreiz tiks noteikta zemes atpakaļpirkuma cena un termiņš, kā arī tiks noslēgts zemes nomas līgums. Pirmos reversās nomas darījumus plānojam veikt jau šogad, savukārt  nākamajā gadā prognozējam reversās nomas darījumus aptuveni 3 miljonu eiro apmērā. Reversā noma pēc būtības ir vēl viens valsts atbalsta instruments, kas veicina, lai  lauksaimniecības zeme tiek izmantota lauksaimnieciskajai ražošanai un palīdz lauku saimniekiem noturēties laukos. Reversās nomas pakalpojumu izstrādājām, balstoties uz lauksaimnieku pieprasījumu, ciešā sadarbībā ar Zemkopības ministriju un lauksaimnieku organizācijām.”

 

Ina Alksne, Zemes fonda vadītāja:

 

“Reversās nomas pakalpojumu redzam kā atbalsta instrumentu saimniecībām, kurām tālākai attīstībai nepieciešami papildu finanšu resursi. Piemēram situācijā, kad banka lielu esošo kredītsaistību dēļ saimniecībai nevar izsniegt jaunu apgrozāmo līdzekļu aizdevumu, piemērots risinājums var būt reversā noma – pārdodot zemi fondam, iegūtos finanšu resursus zemnieks var izmantot saimniecības tālākai darbībai un attīstībai, vienlaikus turpinot apsaimniekot savu zemi un pēc laika to atpirkt no fonda.”

 

Reversās nomas pakalpojumu regulē likums “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, MK noteikumi Nr.748 „Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi” un ALTUM iekšējie dokumenti.

 

Reversās nomas darījumos Zemes fonds īpašumu iegādāsies par cenu, kas atbilst īpašuma vidējai tirgus cenai pārdošanas brīdī mīnus 10%.  Īpašuma nomas cena gadā būs 5% no pirkuma summas, nomas maksa tiks sadalīta četros vienādos maksājumos un būs maksājama reizi ceturksnī. Nomas ar atpakaļpirkumu termiņš būs pieci gadi, savukārt saimniecība īpašumu atpirkt varēs par cenu, kāda bija īpašuma tirgus vērtība brīdī, kas īpašums tika pārdots Zemes fondam. Tādējādi saimniecībai jau reversās nomas darījuma brīdī būs zināma cena, par kādu tā varēs savu īpašumu no Zemes fonda atpirkt, un šo cenu neietekmēs nekustamā īpašuma cenu svārstības.

 

Šā gada 10 mēnešos Zemes fonds iegādājies 115 jaunus īpašumus gandrīz 1800 hektāru platībā, to iegādē ieguldot 5,1 miljonu eiro. Salīdzinot ar līdzīgu periodu pērn, darījumu skaits ir pieaudzis par 62%, savukārt iegādāto platību apjoms – par 23%.

 

Zemes fonds strādā kopš 2015. gada 1. jūlija. Fonda īpašumā uz šī gada oktobra beigām ir 3800 hektāru zemes (226 īpašumi), kas iegādāti ar mērķi tos saglabāt un atgriezt lauksaimnieciskajā ražošanā. Īpašumu iegādē kopš fonda darbības sākuma ieguldīti 9,7 miljoni eiro.

Saistītie raksti