Altum-Aktualitātes-ALTUM kredītu garantiju apskats

ALTUM kredītu garantiju apskats

ALTUM

15. Dec, 2022

Statistika par banku izsniegtajām garantijām uzņēmumu aizdevumiem un aizdevumiem daudzdzīvokļu māju renovācijai. Neiekļauj privātpersonu mājokļu galvojumus, garantijas studentu aizdevumiem un eksporta garantijas.

Skaitļos

Garantiju portfelis uz 30.09.2022.

Izsniegtas garantijas 1.-3.cet. 2022

 

→ 266 mEUR ( +4.4% pret Q2)

→ 73 mEUR ( -0.5% pret 2021.gadu)

2022.gada 3 ceturkšņos izsniegtās garantijas

Garantiju portfeļa sadalījums 2022.gada 30.septembrī

 

Novērojams, 2022.gada pirmajos 9 mēnešos strauji pieauga izsniegtais garantiju apjoms Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas ietvaros. Savukārt, saruka Covid-19 garantiju portfelis, kas skaidrojams ar uzņēmumu spēju atgriezties pie veselīgas naudas plūsmas un spēju amortizēt garantēto darījumu pamatsummas.

 

2022.gada 3.ceturksnī turpinājās pozitīva tendence standarta kredītu garantiju (biznesa attīstības) apjoma pieaugumā, liels pieprasījums novērojams tieši apgrozāmo līdzekļu kredītiem, ko ietekmēja t.sk. izejvielu cenu kāpumi tirgū. No jauna izsniegtajām garantijām lielāko daļu veido garantijas tirdzniecības uzņēmumiem (32%), būvniecības uzņēmumiem (29%) un apstrādes rūpniecības sektoram (26%).

Aktualitātes:

 

2022.gada 3.ceturksnī ir noslēgti Sadarbības līgumi par portfeļgarantiju sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai, kuru ietvaros tiek turpināts nodrošināt finansējumu komersantiem.

 

2022.gada decembrī atkārtosim tradicionālo banku darbinieku iesaistes pētījumu. Aptaujas tiks izplatītas elektroniski un aizņems ne vairāk kā 5 minūtes. Atgriezeniskā saite ir dāvana, tāpēc novērtēsim atsaucību!

 

Ar 2022.gada 16.decembri Garantiju daļas vadītāja ir Marina Tolkuškina, kontakti: 22000664, marina.tolkuskina@altum.lv. Līdz šim Marina pildīja Garantiju daļas vecākās analītiķes pienākumus.

ERAF

Saistītie raksti