Altum-Pakalpojumi-Trīs jūru iniciatīvas investīciju fonds

Trīs jūru iniciatīvas investīciju fonds

Trīs jūru iniciatīvas investīciju fonds ir Trīs jūru iniciatīvas ekonomiskā dimensija. Fonds iegulda infrastruktūras projektos Trīs jūru reģionā trīs jomās: transportāenerģētikā un digitālajās tehnoloģijās. Papildus sadarbības stiprināšanai un infrastruktūras uzlabošanai reģionā, fonda mērķis ir nodrošināt peļņu saviem investoriem. Par fonda ieguldījumu procesu ir atbildīgas profesionālas un neatkarīgas struktūras.

 

Fonda investori var būt institūcijas, kas pārstāv Trīs jūru valstis, starptautiskas finanšu institūcijas un privātie investori no visas pasaules. Tiek lēsts, ka fonda rīcībā būs no trīs līdz pieciem miljardiem eiro, tam investējot projektos, kuru kopējā vērtība sasniegs 100 miljardus eiro. Trīs jūru iniciatīvas investīciju fonda līdzekļi papildina valsts naudu un Eiropas Savienības fondus.

 

Screenshot 2022-05-29 at 20.43.32

Trīs jūru iniciatīvas investīciju fonds ir investīciju instruments nozīmīgu infrastruktūras projektu finansēšanai Trīs jūru reģionā.

 

Trīs jūru fonda galvenais mērķis ir investēt transporta, enerģētikas un digitālās infrastruktūras sektoros ziemeļu-dienvidu asī Trīs jūru valstīs, un mazināt atšķirības atsevišķu Eiropas Savienības reģionu attīstībā.

Fonda uzdevums ir papildināt un stiprināt atsevišķu Trīs jūru valstu un Eiropas Savienības finanšu instrumentu kapitāla izvietošanu. Fonds ir komerciāla un tirgus virzīta iniciatīva, kas nodrošinās diversificētu ieguldījumu un pievilcīgu peļņu investoriem.

 

Trīs jūru fonds kā starptautisks uzņēmums tika izveidots saskaņā ar Luksemburgas tiesību aktiem, un šī valsts ir slavena starptautisku investoru finanšu atrašanās vieta.

 

Šis reģions saskaras ar grūtu uzdevumu likvidēt milzīgo infrastruktūras plaisu salīdzinājumā ar Rietumeiropas valstīm. Šī uzdevuma efektīva īstenošana ir liels izaicinājums mūsu reģiona valstu valdībām un finansēm.

 

Investīcijas nozīmīgā infrastruktūrā, kas paātrina ekonomisko attīstību, uzlabo savienojamību un sadarbību visā reģionā.

Transports
Enerģētika, efektivitāte un drošība
Digitālās un informācijas tehnoloģijas

Amber Infrastructure Group

 

Amber Infrastructure Group (Amber) izraudzīts par Trīs jūru fonda ekskluzīvo investīciju konsultantu.

 

Amber ir specializēts starptautisko investīciju pārvaldītājs, kas koncentrējas uz investīciju uzsākšanu, aktīvu un fondu pārvaldību. Amber ir pieredze un zināšanas, kas aptver plašu infrastruktūras sektoru un ģeogrāfisko reģionu klāstu. Pārvaldot aktīvus vairāk nekā astoņu miljardu sterliņu mārciņu apmērā, Amber iegulda sešos fondos un vairākos pārvaldītos kontos.

 

Amber pamatdarbība ir vērsta uz infrastruktūras līdzekļu iegūšanu, attīstīšanu, konsultēšanu, ieguldīšanu un pārvaldīšanu sabiedriskās, transporta, enerģētikas, digitālās un demogrāfiskās infrastruktūras nozarēs, kas atbalsta cilvēku dzīves, mājokļus un uzņēmumus starptautiskā mērogā. Amber izmanto pilna servisa ilgtspējīgu pieeju investīcijām un spēj pārvaldīt visu investīciju dzīves ciklu savā uzņēmumā.

 

Amber ar galveno pārvaldes mītni Londonā ir starptautiska klātbūtne ar aptuveni 135 infrastruktūras investīciju speciālistiem visā Eiropā, Ziemeļamerikā un Austrālijā. Lai gan Amber izmanto savu plašāko platformu, lai sasniegtu Trīs jūru fonda mērķus, tai ir arī īpaši komandas locekļi, kas atrodas vairākos birojos Centrālās un Austrumeiropas reģionā, tostarp Vīnē, Varšavā un Prāgā.

 

Plašāka informācija pieejama Amber tīmekļa vietnē:

Investori