Altum-Aktualitātes-ALTUM nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2019. gada 30. jūnijā

ALTUM nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2019. gada 30. jūnijā

ALTUM

30. Aug, 2019

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerna (turpmāk tekstā – Altum Koncerns) izsniegto finanšu instrumentu portfelis (bruto) 2019. gada 30. jūnijā ir 565 milj. eiro, ko veido 20,441 līgumi, tai skaitā:

  • garantiju portfelis 273 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 13,850;
  • aizdevumu portfelis 229 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 6,370;
  • ieguldījumi riska kapitāla fondos kopējā apjomā 63 milj. eiro, kopējais fondu finansēto projektu skaits – 221.

 

No gada sākuma Altum Koncerna finanšu instrumentu portfelis pieauga par 10% (52 milj. EUR) pēc apjoma un par 11.8% (2,161 projektiem) pēc projektu skaita. No finanšu instrumentiem visstraujākais pieaugums ir garantiju portfelim, kas ir pieaudzis par 15.4% pēc apjoma (36 milj. EUR) un 16.2% pēc darījumu skaita.

 

2019. gada 6 mēnešos Altum Koncerns ir strādājis ar 5.17 milj. eiro peļņu.

 

 

Reinis Bērziņš, Altum valdes priekšsēdētājs:

 

Jauno darījumu apjoms valsts atbalsta programmu ietvaros šā gada pirmajā pusgadā ir 94 miljoni eiro, kas ir par gandrīz 30% vairāk nekā līdzīgā laika periodā pagājušajā gadā. Jaunajos darījumos lielākais finansējuma īpatsvars – 60% – ir netiešo finanšu instrumentu jeb garantiju programmās. Lielāko pieaugumu nodrošināja pērn ieviestā portfeļgarantiju programma, kas īsā laikā sevi pierādījusi kā veiksmīgu instrumentu mikro un mazo uzņēmumu finansēšanai. Garantiju instrumentu vidū nemainīgi augsts ir  pieprasījums pēc mājokļu garantijām ģimenēm ar bērniem un jaunajiem speciālistiem, kurās līdz šā gada 30.jūnijam kopā izsniegti gandrīz 13 tūkstoši garantiju.Līdzās darbības apjomu kāpināšanai fokusējamies arī uz darījumu procesu efektivitāti, veicinot mazo aizdevumu automatizētu un centralizētu pieteikumu izskatīšanu, kas klientiem nodrošina ātrāku un ērtāku pieteikuma izskatīšanu. Tādejādi arī vidējais aizdevuma apjoms un jauno darījumu apjoms uz vienu darbinieku ir pieaudzis.Šogad ALTUM pirmo reizi piedalījās arī korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta rīkotajā Ilgtspējas indeksā, iegūstot sudraba novērtējumu, kas vienlaikus kalpos arī kā bāzes novērtējums tālākajai Altum darbībai, veicinot Latvijā ilgtspējīgu biznesa vidi un domāšanu gan finansējuma piesaistē, gan finansējuma piešķiršanā.

 

ALTUM finanšu pārskati

Saistītie raksti