Altum-Aktualitātes-Altum un EIB kopīgi ieguldīs energoefektivitātē Latvijā

Altum un EIB kopīgi ieguldīs energoefektivitātē Latvijā

ALTUM

27. Feb, 2020

  • Aizdevuma līgums 18 miljonu eiro apmērā atbalstīs Altum energoefektivitātes projektu finansēšanā Latvijā.
  • Pirmo reizi Latvijā finansējums tiek piešķirts operācijai, kas iekļauta Energoefektivitātes privātā finansējuma programmā (PF4EE).

 

Eiropas Investīciju banka (EIB) ir parakstījusi aizdevuma līgumu ar Latvijas valsts attīstības finanšu institūciju Altum 18 miljonu eiro apjomā uzņēmumu energoefektivitātes projektu finansēšanai Latvijā. Finansējumu papildina garantija 3 miljonu eiro apmērā no instrumenta “Energoefektivitātes privātais finansējums (PF4EE)”, ko programmas LIFE ietvaros nodrošina Eiropas Savienība. Par līguma parakstīšanu tika paziņots šodien divpusējā sanāksmē, kurā piedalījās EIB priekšsēdētāja vietnieks Tomass Estross un Altum valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš.

 

Latvija jau ir viena no vadošajām valstīm atjaunojamās enerģijas izmantošanā, bet līgums ar Altum ļaus Latvijas uzņēmumiem šo enerģiju izmantot vēl efektīvāk. Programma atbalstīs energoefektivitāti un neliela mēroga ieguldījumus atjaunojamos energoresursos MVU, vidējas kapitalizācijas uzņēmumos un dažos gadījumos lielos uzņēmumos, īpaši rūpniecībā. Finansējumu var saņemt, piemēram, ēku renovācijai nolūkā padarīt tās energoefektīvākas vai rūpniecības procesu pārstrukturēšanai. Konkrēti tas var būt darbs pie centralizētām siltumapgādes sistēmām, ēku siltumizolācija, logu un durvju nomaiņa, kā arī neliela mēroga atjaunojamās enerģijas projekti un energovadības sistēmas.

 

 

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis sacīja:Lai Eiropa sekmīgi pārorientētos uz klimata neitrālu ekonomiku, ir nepieciešami ievērojami ieguldījumi energoefektivitātē. Izmantojot Eiropas Savienības finansējumu, “Altum” varēs sniegt atbalstu Latvijas uzņēmumu projektiem infrastruktūras uzlabošanā un enerģijas patēriņa samazināšanā. Katra šāda iniciatīva ir ieguldījums, lai Eiropa līdz 2050.gadam varētu sasniegt klimata neitralitāti.“

 

EIB priekšsēdētāja vietnieks Tomass Estross komentēja: “Energoefektivitātei ir liela nozīme cīņā pret klimata pārmaiņām. Ieguldījumi ar klimatu saistītos projektos neattiecas tikai uz enerģijas ražošanu vai e-mobilitāti; ir jāpieliek lielas pūles, lai labāk pārvaldītu un izmantotu mūsu patērēto enerģiju. Saskaņā ar mūsu apņemšanos līdz 2025. gadam palielināt finansējuma daļu klimata jomā līdz 50 % mēs pilnībā atbalstām šo projektu kopā ar mūsu ilgtermiņa partneri Altum, kas sniegs Latvijas uzņēmumiem iespēju uzlabot situāciju vides jomā un izdot mazāk naudas par enerģiju.”

 

Reinis Bērziņš, Altum valdes priekšsēdētājs: “Latvijā ir milzīgs potenciāls ilgtspējīgu videi draudzīgu projektu ieviešanai. Mūsu aptauja atklāja, ka aptuveni puse uzņēmumu ir apsvērusi iespēju ieviest energotaupības pasākumus, bet tikai retais uzņēmums ir spēris praktiskus soļus šī mērķa sasniegšanai. Jau šobrīd sekmīgi notiek ALTUM zaļo obligāciju emisijā piesaistītā finansējuma izmantošana energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomā. Papildus zaļo obligāciju finansējumam, šis finansējums ļaus piedāvāt aizdevumus uzņēmējiem un ESKO ar būtiski garāku atmaksas periodu līdz 15 gadiem. Šo aizdevumu papildina EIB garantijas līgums Altum sniegtajiem aizdevumiem, padarot Altum finansējumu ilgtspējas, energoefektivitātes un klimata pārmaiņu mazinošu projektu realizācijai ar zemāku procentu likmi un ar mazāku nodrošinājumu no klienta puses.”

 

 

Papildinformācija

Eiropas Investīciju banka (EIB) ir Eiropas Savienības iestāde, kas pieder ES dalībvalstīm un sniedz ilgtermiņa aizdevumus. Tā piešķir ilgtermiņa finansējumu stabiliem ieguldījumiem un līdz ar to veicina ES politikas mērķu sasniegšanu. Pēdējo piecu gadu laikā EIB ir piešķīrusi vairāk nekā 460 miljonus eiro projektu finansēšanai Latvijā. EIB uzsāka sadarbību ar Altum 2009. gadā, kad ar institūcijas priekšteci “Latvijas Hipotēku un zemes banku” tika parakstīts aizdevuma līgums 100 miljonu eiro apmērā.

Altum ir valstij piederoša attīstības finanšu institūcija, kas piedāvā valsts atbalstu dažādām mērķauditorijām, izmantojot finanšu instrumentus (piemēram, aizdevumus, kredītu garantijas, ieguldījumus riska kapitāla fondos utt.). Altum izstrādā un īsteno valsts atbalsta programmas, lai kompensētu tirgus trūkumus, kurus nevar novērst privātas finanšu iestādes. 2017. gada jūnijā Altum saņēma Moody’s starptautisko kredītreitingu Baa1, kas apstiprina institūcijas spēcīgo finanšu stabilitāti.

 

PF4EE ir kopīgs EIB un Eiropas Komisijas finanšu instruments, kas stimulē finanšu iestāžu aizdevumus energoefektivitātes jomā. Šī ir desmitā operācija programmas ietvaros un pirmā operācija Latvijā. PF4EE instrumenta riska dalīšanas mehānisms ir riska mazināšanas mehānisms, kas ļauj finanšu starpniekiem daļēji atgūt zaudējumus, kuri tiem var rasties, piedāvājot jaunizveidotos energoefektivitātes aizdevumu portfeļus galīgajiem saņēmējiem.

Foto galerija

Saistītie raksti