Altum-Aktualitātes-ALTUM uzņēmumiem segs izmaksas par energoauditu; pirmais atbalsta saņēmējs – Talsu Bio-Enerģija

ALTUM uzņēmumiem segs izmaksas par energoauditu; pirmais atbalsta saņēmējs – Talsu Bio-Enerģija

ALTUM

07. Mar, 2019

Attīstības finanšu institūcija ALTUM uzņēmumiem, kas plāno uzlabot savu energoefektivitāti, no šī gada piedāvā jaunu iespēju – grantu energoaudita veikšanai. Grants sedz 85% no kopējām energoaudita un nepieciešamo uzlabojumu izpētes, tehnisko risinājumu un ekonomiskā pamatojuma izstrādes izmaksām, paredzot 15% paša uzņēmuma līdzdalību. SIA “Talsu Bio-Enerģija” ir pirmais granta saņēmējs, kurš attīstības projekta ietvaros veiks energoauditu.

 

Grantu var izmantot valsts un pašvaldības uzņēmumi, privātie uzņēmēji un biedrības. Kopējā ALTUM grantiem paredzētā summa ir gandrīz 1 miljons eiro.

 

Maksimālais granta apjoms nav ierobežots, tomēr uzņēmuma investīcijām energoefektivitātes uzlabošanas projektā jābūt vismaz 25 reizes lielākām par saņemto grantu. Proti, ja granta apmērs ir 20 tūkstoši eiro, uzņēmumam energoefektivitātes paaugstināšanā līdz 2021. gada beigām jāinvestē vismaz 500 tūkstoši.

 

 

Edgars Kudurs, ALTUM Uzņēmumu energoefektivitātes daļas vadītājs:

 

“Jaunais grants ir ļoti praktisks un vienkārši izmantojams atbalsta rīks uzņēmējiem, kas jau ir pieņēmuši lēmumu veikt energeofektivitātes uzlabojumus un samazināt enerģijas patēriņu. Ar grantu ir iespējams nosegt 85% no projekta audita un izpētes izmaksām, kas lielāku projektu gadījumā var pārsniegt vairākus desmitus tūkstošus eiro, bet vidēji ir aptuveni 8000 eiro. Kombinējot grantu un ALTUM aizdevumu, uzņēmums iegūst vēl efektīvāku finanšu instrumentu energoefektivitātes uzlabošanai, kas rezultējas ne tikai finansiālā ieguvumā, bet arī augošā konkurētspējā un zaļākā saimniekošanā, kas ietekmē ikvienu no mums. Pēc līdzšinējās pieredzes, uzņēmumi enerģijas patēriņu samazina līdz pat 50%, panākot arī ātru investīciju atmaksāšanās laiku – vidēji 5,5 gados. Granta saņemšanas process ir maksimāli vienkāršots, uzņēmēja iesaisti paredzot tikai 3 posmos: izsakot vēlmi sadarboties, slēdzot līgumu un saņemot darba rezultātu, kas ir profesionāļu izstrādāts energoaudits, uzlabojumu tehniski ekonomiskais pamatojums un biznesa plāns.”

 

 

Jurijs Zaļupe, SIA “Talsu Bio-Enerģija” valdes priekšsēdētājs:

 

“Šobrīd apkures katlu nomaiņas projekts ar ALTUM atbalstu par kopējo vērtību 2,5 miljoni eiro ir īstenošanas stadijā, savukārt jaunajam siltumtrašu projektam izmantosim grantu priekšizpētes veikšanai. Apkures katlu projektam priekšizpēte, kā arī citi ar plānošanu un vadību saistītie izdevumi ir aptuveni 60 tūkstoši. Siltumtrašu projektam ar priekšizpēti saistītos izdevumus samazināsim, piesaistot ALTUM grantu. Ar granta finansējuma palīdzību tiks apzināti uzņēmumi, kuri varētu vēlēties izmantot centralizēto siltumapgādi, veikti šo uzņēmumu siltuma jaudu aprēķini, kā arī kopējie ar esošo apkures sistēmu saistīto izmaksu aprēķini.”

 

Ar granta līdzekļiem iespējams finansēt energoauditus ēkās, iekārtās, uzņēmuma darbības procesos, sistēmās un mērījumos. Tāpat ir iespējams veikt ēku un iekārtu izpēti dažādu risinājumu ieviešanai un rekonstrukcijai, izmaksu un ieguvumu salīdzināšanai, priekšizpētes dokumentu sagatavošanai. Granta līdzekļus var arī ieguldīt, lai izstrādātu projekta tehniski ekonomisko pamatojumu, kas ietver visaptverošu situācijas izpēti, problēmu identificēšanu, piemērotu risinājumu izstrādi, ietekmes uz vidi analīzi, ieguvumu apkopojumu, tai skaitā ekspluatācijas izmaksu un iespējamo finanšu avotu analīzi.

 

SIA “Talsu Bio-Enerģija” Talsos, A. Pumpura ielā 12, novecojošo, energoneefektīvo apkures katlu vietā uzstādīs 2 jaunus šķeldas katlus ar kopējo jaudu 10 MW, kas turpmāk nodrošinās siltumu. Uzņēmums šajā projektā investē 2,5 miljonus eiro, no kuriem ALTUM līdzfinansējums ir vairāk nekā 1,5 miljoni. Plānots, ka ieguldītās investīcijas paaugstinās katlu mājas siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, tiks samazināts kurināmā patēriņš un kopējās katlu mājas ekspluatācijas izmaksas. Pateicoties jaunajiem šķeldas katliem tiks nodrošināta nepārtraukta siltumenerģijas ražošana, un tiem tiks pieslēgts esošais dūmgāžu kondensators – vairāk par 12% gadā pieaugs katlu lietderība. Šie energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi veicinās uzņēmuma izmaksu optimizāciju, ilgtermiņā nodrošinot stabilu uzņēmēmuma darbību. Savukārt gala patērētājam – iedzīvotājiem – tiks nodrošināts siltums par konkurētspējīgu tarifu.

 

SIA “Talsu Bio-Enerģija” nākamajam attīstības projektam, pateicoties ALTUM grantam, veiks priekšizpēti ar mērķi veikt auditu un sagatavot energobilanci siltumtrasei pievienojamajiem uzņēmumiem, tiks veikti potenciālo klientu esošo siltumu jaudu mērījumi un izmaksu aprēķini. Auditā iegūtā informācija ļaus SIA “Talsu Bio-Enerģija” noteikt plānotās siltumtrašu tīkla paplašināšanas lietderīgumu un to attiecīgi veiksmīgi īstenot.

 

Finansējums programmai “Grants energoefektivitātes projektu izstrādei” piešķirts Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Komisijas projekta Horizon 2020 ietvaros.

Saistītie raksti