Altum-Aktualitātes-AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerna nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 9 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2018. gada 30. septembrī

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerna nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 9 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2018. gada 30. septembrī

ALTUM

30. Nov, 2018

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerna (turpmāk tekstā – Altum Koncerns) izsniegto finanšu instrumentu portfelis (bruto) 2018. gada 30. septembrī ir 485 milj. eiro, ko veido 17,296 līgumi, tai skaitā:

 

  • garantiju portfelis 223 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 10,900;
  • aizdevumu portfelis 214 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 6,209;
  • ieguldījumi riska kapitāla fondos kopējā apjomā 48 milj. eiro, kopējais fondu finansēto projektu skaits – 187.

 

 

No gada sākuma Altum Koncerna finanšu instrumentu portfelis pieauga par 10% (43.8 milj. EUR) pēc apjoma un par 20% (2,894 projektiem) pēc projektu skaita. No finanšu instrumentiem visstraujākais pieaugums ir garantiju portfelim, kas ir pieaudzis par 22% pēc apjoma (40.7 milj. EUR) un 35% pēc darījumu skaita.

 

Jau 2018.gada 2. ceturksnī garantiju portfeļa apjoms pārsniedzis aizdevumu portfeli, izpildot Altum Stratēģijas laika posmam 2016 – 2018 mērķi – būtiski palielināt darbības apjomus, akcentējot netiešos finanšu instrumentus (garantijas).

 

2018. gada 9 mēnešos Altum Koncerns ir strādājis ar 0.976 miljoni eiro peļņu.

 

 

Reinis Bērziņš, Altum valdes priekšsēdētājs:

 

“Deviņos mēnešos mūsu finanšu instrumentu ietvaros piešķirtā finansējuma apjoms ir pieaudzis par 22% salīdzinot ar līdzīgu periodu pērn. Šajā periodā kopumā esam piešķīruši finansējumu vairāk nekā 111 miljonu eiro apjomā, turklāt atbilstoši darbības stratēģijai jaunajos darījumos netiešo finanšu instrumentu jeb garantiju īpatsvars būtiski pārsniedz aizdevumu īpatsvaru un veido 56% no jaunajiem darījumiem. Vienlaikus ALTUM ir kapacitāte būtiski palielināt uzņēmējiem izsniegtā finansējuma apjomu, ja pie mums vērstos visi uzņēmumi, kuriem nepieciešams finansējums, bet tiem ir atteikušas bankas, jo ir pārāk jauni vai mazi, ar nepietiekamu pašu kapitālu un nodrošinājumu vai nav prasītā galvojuma.”

Saistītie raksti