Altum-Aktualitātes-Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem pieejams aizdevums dalītā īpašuma izbeigšanai

Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem pieejams aizdevums dalītā īpašuma izbeigšanai

ALTUM

26. Jul, 2023

No ceturtdienas  ALTUM sāk piedāvāt aizdevumu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem noteiktās atsavināmās zemes izpirkšanai jeb atsavināšanas cenas samaksai.

 

Aizdevuma mērķis ir veicināt finansējuma pieejamību tiem daudzdzīvokļu ēku īpašniekiem (dzīvokļu īpašniekiem), kuri vēlas izmantot Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās mājās izbeigšanas likumā nostiprināto mehānismu, lai izbeigtu piespiedu dalīto īpašumu ar zemes īpašnieku vai īpašniekiem, bet kuriem nav pieejami savi finanšu līdzekļi atsavināšanas cenas daļas samaksai.

 

Finansējums tiks piešķirts jau esošās ALTUM atbalsta programmas daudzdzīvokļu māju remontiem un apkārtējās teritorijas labiekārtošanas darbiem ietvaros un tas palīdzēs iedzīvotājiem risināt situāciju, kas bijusi aktuāla jau vairākus gadus, tādējādi izbeidzot piespiedu dalīto īpašumu ar zemes īpašnieku. Turpmāk dzīvokļu īpašnieki iegūs zemes atsavināšanas tiesības un varēs izpirkt zemi zem viņiem piederošas ēkas.

 

Aizdevumi dalītā īpašuma izbeigšanai tiks piešķirti sākot no desmit tūkstošiem eiro ar atmaksas termiņu līdz 20 gadiem. Aizdevuma procentu likme ir fiksēta 5,9% gadā vai mainīga – 1,82% un Valsts kases aizdevuma valsts kapitālsabiedrībām mainīgā likme, kuru nosaka piešķirot aizdevumu, un procentu likmes mainīgā daļas – sešu mēnešu EIROBOR.

 

Lai informētu iedzīvotājus par piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanas procesu, dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšanas nosacījumiem, kā arī ALTUM aizdevuma nosacījumiem, šā gada 23.augustā notiks informatīvs seminārs. Aicinām sekot aktuālajai informācijai ALTUM mājaslapā.

 

Detalizēti ar programmas nosacījumiem var iepazīties arī Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija noteikumos Nr. 481 “Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās, to teritoriju labiekārtošanai un daudzdzīvokļu mājām noteikto atsavināmo zemju izpirkšanai”.

 

Ar infografiku par dalītā īpašuma izbeigšanas procesu daudzdzīvokļu mājās var iepazīties Tieslietu ministrijas mājaslapā:  https://www.tm.gov.lv/lv/dalita-ipasuma-izbeigsana-privatizetajas-daudzdzivoklu-majas.