Altum-Aktualitātes-2.2.1.1. aktivitātes “Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” ietvaros komersantiem piešķirtais atbalsts mikroaizdevumu un dalīta riska aizdevumu veidā – atbalsta saņēmēju saraksts

2.2.1.1. aktivitātes “Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” ietvaros komersantiem piešķirtais atbalsts mikroaizdevumu un dalīta riska aizdevumu veidā – atbalsta saņēmēju saraksts

ALTUM

06. Jun, 2022

Saistītie raksti