Altum-Aktualitātes-Aptaujas anketa (aizpilda Pasākuma dalībnieka uzņēmumā nodarbinātais darbinieks, kura atlīdzības izmaksas sedz no granta)

Aptaujas anketa (aizpilda Pasākuma dalībnieka uzņēmumā nodarbinātais darbinieks, kura atlīdzības izmaksas sedz no granta)

ALTUM

02. Jun, 2022

Saistītie raksti