Altum-Aktualitātes-Ministru kabineta 239. noteikumiem Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

Ministru kabineta 239. noteikumiem Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

ALTUM

27. Jun, 2022

Saistītie raksti