Altum-Aktualitātes-Piekrišana datu apstrādei (veidlapu izmanto granta saņēmējs, lai saņemtu atļauju no saviem darbiniekiem vai citām personām to personas datu nodošanai Altum)

Piekrišana datu apstrādei (veidlapu izmanto granta saņēmējs, lai saņemtu atļauju no saviem darbiniekiem vai citām personām to personas datu nodošanai Altum)

ALTUM

02. Jun, 2022

Saistītie raksti