Iesniedzamie dokumenti daudzdzīvokļu mājas remonta aizdevuma pieteikumam.

Aizdevumam pieteikuma aizpilda pilnvarotā persona, kas var būt tikai juridiska persona (piemēram apsaimniekotājs, biedrība u.tml.) un pievieno visu nepieciešamo informāciju par dzīvokļu īpašniekiem un plānotajiem darbiem.

 

Piesakies konsultācijai

Par programmu jautā