Altum-Aktualitātes-Finanšu instruments infrastruktūras projektu atbalstam transporta, enerģētikas un digitalizācijas nozarēs Centrāleiropas un Austrumeiropas reģionā

Finanšu instruments infrastruktūras projektu atbalstam transporta, enerģētikas un digitalizācijas nozarēs Centrāleiropas un Austrumeiropas reģionā

ALTUM

27. Feb, 2020

Trīs jūru iniciatīvas investīciju fonds (3SIIF) Centrāleiropas un Austrumeiropas reģionā atbalstīs transporta, enerģētikas un digitālās infrastruktūras projektus. Fonda investīcijas veicinās mūsu reģiona ekonomisko attīstību un infrastruktūras atbilstību augstiem standartiem.

 

27. februārī Rīgā notiekošajā konferencē Trīs jūru iniciatīvas investīciju fonda pārstāvji kopā ar Trīs jūru reģiona valstu pārstāvjiem runāja par reģiona vajadzībām un daudzpusējo sadarbību. Sagaidāms, ka Trīs jūru iniciatīvas investīciju fonda apjoms būs 3 līdz 5 miljardi eiro. Fonda dibinātāji, Polijas attīstības banka “BGK” un Rumānijas “Exim Bank” jau apsolījuši vairāk nekā pusmiljardu eiro. Fonda finansēšanas resursi nāks no Trīs jūru valstu institūcijām un citiem investoriem visā pasaulē.

 

Trīs jūru iniciatīvas investīciju fonds ir kopīga 12 valstu, kas atrodas starp  Baltijas, Melnās un Adrijas jūrām, nacionālo attīstības institūciju iniciatīva ar mērķi atbalstīt dažādu transporta, enerģētikas un digitālās infrastruktūras projektu ieviešanu visā reģionā, tai skaitā Latvijā. Šobrīd fonds aktīvi iesaistās fonda popularizēšanas pasākumos reģiona valstu galvaspilsētās, veicinot 3SIIF atpazīstamību.

 

„Konference Rīgā ir vēl viens svarīgs solis Trīs jūru valstu investīciju fonda atpazīstamības veicināšanai. Šis finanšu instruments papildina dalībvalstu un ES finansējumu, taču tā darbība balstās uz komerciāliem principiem. Tikšanās laikā Rīgā parakstījām vienošanos ar uzņēmumu „Amber Infrastructure”, kas kļuvis par fonda investīciju padomnieku. Šis ir fondam nozīmīgs brīdis, jo līdz ar to tas uzsāk aktīvu darbību,” stāsta Beata Dašinska-Muzička (Beata Daszyńska-Muzyczka),  3SIIF uzraudzības padomes prezidente.

 

“Fonda mērķis ir atbalstīt dažādu infrastruktūras projektu ieviešanu transporta, enerģētikas un digitālajā nozarēs visā reģionā, tai skaitā Latvijā,” papildina Dašinska-Muzička. „Ieguldījumi transporta projektos veicinās tirdzniecību reģionā, savukārt nodrošinot labāku enerģijas infrastruktūras savienojamību no ziemeļiem līdz dienvidiem, tiks uzlabota drošība. Mums kopīgi ir jāstiprina reģiona konkurētspēja, jo tikai tā varam sasniegt vienotu un ilgtspējīgi attīstītu ES,” sacīja Dašinska-Muzička.

 

“Jau šobrīd liela mēroga Latvijas projekti, tāpat kā projekti citās reģiona valstīs, var pretendēt uz 3SIIF līdzekļiem, kas papildina esošās finansējuma iespējas. Fonds var palīdzēt katalizēt esošus un jaunus infrastruktūras projektus transporta, enerģētikas un digitalizācijas jomās. Mūsu pieredze ļauj iesaistīties projektu sākotnējā novērtēšanā, lai tos tālāk nodotu pasaules līmeņa investīciju fonda rīcībā,” komentē ALTUM valdes priekšsēdētājs un 3SIIF uzraudzības padomes loceklis Reinis Bērziņš.

 

Nodomu protokolu par fonda izveidi parakstīja sešu Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu attīstības institūciju, tai skaitā ALTUM, pārstāvji 2018. gada septembrī samitā Bukarestē. Infrastruktūras projektiem piešķirto finansējumu nenoteikts tas, kāds ir katras valsts ieguldījums fondā.

 

Konference Rīgā bija trešais 3SIIF darbības popularizēšanas pasākums pēc iepriekšējiem pasākumiem Polijā un Rumānijā. Pasākums pulcēja 3SIIF pārstāvjus, Trīs jūru valstu pārstāvjus, Latvijas lēmumu pieņēmējus, uzņēmējus un citas ieinteresētās personas.

 

Trīs jūru iniciatīvas investīciju fonds ir politiskās platformas – Trīs jūru iniciatīvas – ekonomiskā dimensija. Fonds papildina un stiprina atsevišķu Trīs jūru valstu un Eiropas Savienības finanšu instrumentu kapitāla pielietošanu. Tā ir komerciāla un tirgus virzīta iniciatīva, kas garantēs diversificētas investīcijas un pievilcīgu atdevi investoriem.

 

Trīs jūru iniciatīvas dalībvalstis, kas apliecinājušas savu politisko gribu un gatavību stiprināt savu un reģiona konkurētspēju, ir Latvija, Austrija, Bulgārija, Horvātija, Čehija, Igaunija, Ungārija, Lietuva, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija. Šīs valstis aizņem 30% no kopējās Eiropas Savienības (ES) teritorijas, un tās apdzīvo 111 miljoni iedzīvotāji jeb 25% no kopējās ES populācijas.

 

Trīs jūru iniciatīvas mērķi ir:

  • Uzlabot savienojamību reģiona ietvaros enerģētikas, transporta infrastruktūras un digitālās komunikācijas jomās;
  • Stimulēt ekonomisko attīstību, tādā veidā sekmējot kohēziju starp austrumiem un rietumiem, kā arī ziemeļiem un dienvidiem Eiropas Savienībā (ES);
  • Sekmēt ES dalībvalstu reālas saplūšanas sasniegšanu un stiprināt Eiropas Savienību kā tādu.

 

 

Par ALTUM
ALTUM ir Latvijas valstij piederoša finanšu institūcija, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings), kā arī realizējot citas valsts deleģētas funkcijas. 2017. gadā  ALTUM saņēma starptautiskās kredītreitingu kompānijas Moody’s ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 valsts kapitālsabiedrībai, kas apliecina ALTUM stabilo finanšu situāciju. Savukārt 2017. gada 24. oktobrī ALTUM obligācijas tika iekļautas regulētajā̄ tirgū – biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

 

Par BGK
Bank Gospodarstwa Krajowego” (BGK) ir Polijas valsts attīstības banka, kuras atbildībā ir projektu iniciēšana un ieviešana ar mērķi sekmēt ekonomisko attīstību Polijā un uzlabot pilsoņu dzīves kvalitāti. BGK izstrādā garantijas un vērtspapīru shēmas, kas veicina komercattīstību. Viens no BGK būtiskākajiem uzdevumiem ir arī atbalstīt Polijas uzņēmumu darbību ārvalstīs. BGK pārrauga Eiropas programmas un sadala ES fondu līdzekļus nacionālā un reģionālā mērogā. BGK ir arī iesaistīta programmās, kuru mērķis ir atvieglot pieejamību mājokļiem nekustamā īpašuma tirgū.

 

Par EximBank
Jau vairāk nekā 25 gadus „EximBank” aktīvi veicina Rumānijas biznesa vides attīstību, piešķirot atbalstu vietējo uzņēmumu projektiem. Pirmsākumos „EximBank” bijusi eksporta aģentūra, taču attīstījusi un paplašinājusi šo lomu, saglabājot savu unikālo vietu tirgū. „EximBank” uzņemas Rumānijas valsts garantiju un apdrošināšanas aģenta lomu, tā nodrošina Rumānijas valsts līdzekļu iepludināšanu reālajā ekonomikā, lai saglabātu vietējo uzņēmumu konkurētspējas palielināšanos.

Foto galerija

Saistītie raksti