Altum-Aktualitātes-Garantijas lauksaimniekiem - laba iespēja attīstīties

Garantijas lauksaimniekiem - laba iespēja attīstīties

ALTUM

25. Mar, 2019

ALTUM garantijas lauksaimniekiem ir laba iespēja tikt pie kredīta un attīstīties, ja ar savu ķīlu komercbankā nepietiek, spriež zemnieki, kas patlaban Vidzemē ceļ modernus piena lopkopības kompleksus. Turklāt bieži vien ALTUM kredīta garantija tiek apvienota ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) sniegto atbalstu.

 

Svarīgi zināt, vai būs finansējums

 

Vislielākā interese lauksaimniekiem ir par pasākumu Ieguldījumi materiālajos aktīvos, kur atbalsts tiek sniegts ieguldījumiem lauku saimniecībās, pārstrādē un lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā. Patlaban LAD tiek vērtēti jau iepriekš iesniegtie projekti, taču plānots, ka jaunu pieņemšana pasākumā Ieguldījumi materiālajos aktīvos varētu notikt šā gada rudenī – oktobrī. Savukārt jaunu projektu iesniegšanas kārtu investīciju atbalsta pasākumā mazajiem lauksaimniekiem plānots izsludināt maijā.

 

Jāatzīmē, ka, lai lauksaimnieks īstenotu LAD projektu, ir svarīgi zināt, vai klientam būs atbilstošs finansējums. Tādēļ lielākoties LAD nosaka termiņu, kādā ir jāuzsāk projekta īstenošana un jāiesniedz dokumentācija, ka tā rīcībā (paša līdzekļi, bankas aizdevums, ALTUM garantija) ir finansējums projekta īstenošanai. Lai gan lēmums par grantu vai iesniegums par granta projektu bankai var nostrādāt kā labs nodrošinājums, ne reti klienta ekspozīcija finanšu iestādē ir jau liela, un ALTUM garantija var būt labvēlīgs faktors pozitīva lēmuma pieņemšanai.

 

„Sadarbība ar ALTUM vienmēr bijusi savstarpēji mērķtiecīga, jo gan LAD, gan finanšu institūcija dara visu, lai atbalstītu lauksaimniekus,” saka LAD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Kristīne llgaža un akcentē: «Dienests konsultē lauksaimniekus, vērtē projektus, kontrolē to īstenošanas gaitu, bet ALTUM sniedz papildu atbalstu finanšu jomā.”

 

Ar ALTUM garantijām ir iespējams kumulēt visas LAD programmas – gan ar lauksaimniecību saistītus, gan nesaistītus pasākumus.

 

 

Vajadzīgi lieli ieguldījumi

 

SIA Naukšēni, kas specializējas graudkopībā un piena lopkopībā, ALTUM kredītu garantiju izmantojuši pirmoreiz. Uzņēmuma valdes locekle Gunta Bole atzīst: „Lai uzceltu modernu piena kompleksu, ir vajadzīgi lieli ieguldījumi. Saimniecībai visas fermas ir vecas, stipri nolietojušās. Var pat teikt, ka attiecībā uz piena lopkopību laiks bija apstājies. Tāpēc izlēmām būvēt jaunu kompleksu. Bankai tikai ar jaunās fermas ieķīlāšanu nepietika, vajadzēja lielāku ķīlu. Tā arī nonācām līdz ALTUM.

 

Ja nebūtu šīs garantijas, varētu gadīties, ka kredītu SEB bankā arī nedabūtu.”

 

Uzņēmums Naukšēni ir saņēmis 3.652 miljonu eiro kredītu liellopu kūts kompleksa Lejasbolles fermas būvniecībai ar piecu gadu atmaksas grafiku un iespēju to pagarināt vēl uz pieciem gadiem. Šis projekts ir saņēmis LAD atbalstu. ALTUM kredīta garantija ir 27.3% jeb 997 000 eiro no aizdevuma summas.

 

«Rēķinām, ka līdz ar jauno kompleksu varēsim palielināt izslaukumus, ražot vairāk piena, ka ieguldījumi pie saprātīgas piena cenas varētu atpelnīties vēlākais desmit gadu laikā. Tas ir liels solis uz priekšu nākotnē,” tā Bole.

 

 

Neatbilda labturības prasībām

 

Arī Naukšēnu pagasta zemnieku saimniecības Tiltgaji saimnieks Māris Bošs neslēpj, ka 20 gadus vecā ferma bija nokalpojusi un neatbilda labturības prasībām. Tāpēc uzcelts jauns komplekss 200 govīm.

 

Modernizācija Tiltgajos tiek īstenota divos posmos. Pirmajā kārtā LAD tika iesniegts projekts Jaunas liellopu kūts un kūtsmēslu krātuves celtniecība, kuras izmaksas lēšamas vairāk nekā 570 tūkstošu eiro apmērā. No SEB bankas ilgtermiņa aizdevuma 577 347 eiro apmērā ALTUMgarantija veido 60% jeb 346 408 eiro. Savukārt modernizācijas otrajai kārtai, kurā tiek celta slaukšanas zāle un piena bloks, finansējums ir 750 000 eiro. No šīs summas LAD atbalsts ir divām trešdaļām līdzekļu, saņemta arī ALTUM garantija. «Modernizējot saimniecību, palielinājies liellopu skaits, aug apgrozījums,” uzsver Bošs.

 

 

Labāki nosacījumi

 

Lai kredīta garantijas būtu vēl pievilcīgākas, šī gada sākumā būtiski uzlaboti izsniegšanas nosacījumi. Neatkarīgi no aizdevuma veida un atbalstāmā pasākuma garantijas sedz līdz 80% no finanšu pakalpojuma summas. Ir palielināts arī maksimālais kopējais vienam saimnieciskās darbības veicējam izsniedzamo garantiju apjoms. Turpmāk tas varēs sasniegt vienu miljonu eiro. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām un mežsaimniecības pakalpojumu sabiedrībām esošo garantiju apmērs ir attiecīgi 3,5 miljoni un 2 miljoni eiro. Tāpat turpmāk garantijas pieejamas ne tikai aizdevumiem investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem, bet arī finanšu līzingam un finanšu līzinga limitam, faktoringam, banku garantiju limitam un kredītvēstulei.

 

Pagājušā gada nogalē spēkā bija 114 ALTUM lauksaimnieku garantijas par kopējo summu 12.6 miljoni eiro.

Saistītie raksti