Altum-Aktualitātes-Grantu pieteikumus sociālās uzņēmējdarbības programmā ALTUM sāks pieņemt jūlijā

Grantu pieteikumus sociālās uzņēmējdarbības programmā ALTUM sāks pieņemt jūlijā

ALTUM

08. Jun, 2017

Labklājības ministrija šā gada 8. jūnijā sāk pieņemt uzēmumu pieteikumus Sociālās uzņēmējdarības reģistrā.  Sociālā uzņēmuma statuss ir priekšnoteikumus, lai turpmāk pretendētu uz grantu Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”, kurā ALTUM sociālajiem uzņērmumiem piešķirs grantus. 

ALTUM grantu pieteikumus sāks pieņemt šā gada jūlijā.

Labklājības ministrija informē, ka dalību projektā aicināti pieteikt komersanti (SIA, AS), biedrības un nodibinājumi, kas darbojas sociālās uzņēmējdarbības jomā, plāno to attīstīt savas pamatdarbības ietvaros, vai īstenot jaunus, uz pozitīvu sociālo ietekmi vērstus projektus.

Lai sniegtu sīkāku informāciju par nosacījumiem dalībai projektā, Labklājības ministrija otrdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00, sniegts konsultācijas pa tālruni 64331822.

Lai dokumentu iesniegšanas process ikvienam būtu pieejams un ērts, iesniegumu un pievienotos dokumentus LM varēs iesniegt personīgi (kā arī nogādāt ar kurjeru), sūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē, vai sūtīt elektroniski, ja tie ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniegumu pieņemšana notiks nepārtraukti projekta īstenošanas laikā. Pasākuma dalībnieka reģistrēšanās Labklājības ministrijas pasākuma dalībnieku reģistrā ir priekšnoteikums, lai turpmāk varētu pretendēt uz grantu AS “Attīstības finanšu institūcijā ALTUM”.   Pieteikties grantiem varēs sākot no šā gada jūlija, savukārt jau šobrīd ALTUM mājas lapā pieejama pamata informācija par atbalsta saņemšanas kritērijiem.

Plašāka informācija par pieteikšanās kārtību, iesniedzamajiem dokumentiem, LM darba laiku, iesniegumu izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu.Plašāka informācija par projektu “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” LM mājaslapā .

Projekts tiek īstenots ESF projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” ietvaros, saskaņā ar Ministru Kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumiem Nr. 467 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3.pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” īstenošanas noteikumi”.

Saistītie raksti