Altum-Aktualitātes-Junkera plāna ietvaros mikrouzņēmumiem Latvijā tiks nodrošināts 15 miljonu eiro ES finansējums

Junkera plāna ietvaros mikrouzņēmumiem Latvijā tiks nodrošināts 15 miljonu eiro ES finansējums

ALTUM

07. Aug, 2018

Eiropas Investīciju fonds un Latvijas valstij piederoša “Attīstības finanšu institūcija Altum” Eiropas Savienības (ES) Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) ietvaros parakstījuši mikrofinansēšanas garantijas līgumu. Šo jauno finansēšanas līgumu nodrošinājis Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF), kas ir kodols Investīciju plānam Eiropai. ES sponsorētās programmas ietvaros mikrouzņēmumi spēs saņemt samazinātu procentu likmju aizdevumus ar zemākām nodrošinājuma prasībām.

 

Šis jaunais EaSI garantijas līgums nākamajos trīs gados ļaus “Altum” nodrošināt aizdevumus 600 mikrouzņēmumiem visā Latvijā. ES sponsorētās programmas ietvaros mikrouzņēmumi spēs saņemt samazinātu procentu likmju aizdevumus ar zemākām nodrošinājuma prasībām. “Altum” galvenokārt koncentrēsies uz jaunuzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem.

 

ES nodarbinātības, sociālolietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Teisena norāda: “Ar ES finansējuma palīdzību “Altum” uzlabos piekļuvi finansējumam aptuveni 600 mikrouzņēmumiem Latvijā, daudzi no kuriem saskaras ar grūtībām saņemt kredītus no tradicionālajiem banku avotiem. Šis jaunais EaSI garantijas līgums nodrošinās iespēju mikrouzņēmumiem saņemt aizdevumus ar labvēlīgiem nosacījumiem. Tas kārtējo reizi norāda uz to, ka Eiropas Komisija ar EaSI programmas atbalstu ir pilnībā apņēmusies veicināt nodarbinātību Eiropā un iesaistīt vairāk cilvēku darba tirgū.”

 

EIF izpilddirektors Pjērs Luidži Džiliberts skaidro: “Es esmu priecīgs, ka šis kopīgais līgums palīdzēs “Altum” nodrošināt jaunu mikrofinansēšanas produktu, lai apmierinātu mikrouzņēmumu finansēšanas vajadzības gan uzņēmuma dibināšanas sākotnējā, gan tā attīstības posmā. Atbalsta sniegšana aizņēmējiem, kuri saskaras ar sociālās atstumtības risku un piedzīvo problēmas attiecībā uz piekļuvi kreditēšanas tirgum, palīdz veicināt atvērtu uzņēmējdarbības kultūru.”

 

“Altum” valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš saka: “Sadarbības līgums ar EIF ir apliecinājums tam, ka Eiropas Savienības vietējiem tirgiem nodrošinātās investīcijas ar dažādu finanšu instrumentu palīdzību nav abstrakcija. Šī sadarbība garantē iespēju nodrošināt neatkarīgu atbalstu mikrouzņēmumiem, kas pēc tam var pieteikties nepieciešamām pamatkapitāla investīcijām. Šīs programmas galvenie ieguvēji ir nesen dibināti uzņēmumi un uzņēmumi ar niecīgu apgrozījumu – tie var piekļūt finansējumam līdz pat 25 000 eiro apmērā vien ar personīgo galvojumu un bez nodrošinājuma. Mēs esam priecīgi par šo EaSI līgumu, jo tas nodrošinās uzņēmumiem piekļuvi finansējumam ar labvēlīgiem nosacījumiem, tādējādi veicinot mikrozuņēmumu ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi.”

 

EaSI garantijas shēma tika ieviesta 2015. gada jūnijā, to finansē Eiropas Komisija un pārvalda Eiropas Investīciju fonds. EIF uzņēmumiem nenodrošinās tiešu finanšu atbalstu, taču īstenos šo mehānismu, izmantojot tādus vietējus finanšu instrumentus kā mikrofinansējumu, sociālā finansējuma un garantiju iestādes, kā arī bankas, kas ir aktīvas 28 ES dalībvalstīs un valstīs, kuras piedalās EaSI programmā. Šie starpnieki tieši sadarbosies ar ieinteresētajām pusēm, lai nodrošinātu atbalstu EaSI garantijas shēmas ietvaros.

 

Par Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmu

 

Eiropas Komisijas EaSI mērķis ir atbalstīt ES tās pūliņos sasniegt augsta līmeņa nodarbinātību, atbilstošu un pienācīgu sociālo aizsardzību, cīnīties pret sociālo atstumtību un nabadzību, kā arī panākt darba apstākļu uzlabošanu. EaSI mikrofinansēšanas un sociālās uzņēmējdarbības apakšprogramma nodrošina atbalstu finanšu starpniekiem, kas piedāvā mikrokredītus uzņēmējiem vai finansējumu sociālajiem uzņēmumiem. Mērķis ir palielināt pieeju mikrofinansējumam, kas ietver mikrokredītus, proti, aizdevumus līdz 25 000 eiro, jo sevišķi neaizsargātām personām un mikrouzņēmumiem. Papildus tam, Eiropas Komisija pirmo reizi atbalsta sociālos uzņēmumus ar investīcijām līdz pat 500 000 eiro apmērā. Mikrofinansējuma un sociālās uzņēmējdarbības atbalsts šobrīd tiek nodrošināts ar EaSI garantijas shēmu, kas sniedz iespēju finanšu starpniekiem sasniegt (potenciālos) uzņēmējus, kas citādāk nespētu iegūt finansējumu risku apsvērumu dēļ.

Turklāt komisija stiprina EFIS sociālo dimensiju gan mikrofinansējumam, gan sociālajai uzņēmējdarbībai. Sagaidāms, ka kopumā atbalsta apjoms šīm jomām varētu palielināties (no 193 miljoniem eiro EaSI ietvaros) līdz aptuveni vienam miljardam eiro, papildu investīcijās mobilizējot apmēram trīs miljardus eiro.

 

Junkera plāns ES ekonomikas izaugsmei

 

Investīciju plāns Eiropai jeb Junkera plāns ir viena no ES prioritātēm, lai palielinātu investīcijas un radītu darbvietas un izaugsmi, likvidējot šķēršļus investīcijām, nodrošinot investīciju projektu pamanāmību un tehnisko atbalstu, kā arī gudrāk izmantojot jau esošus un jaunus finanšu resursus. Ar garantijām no Eiropas Stratēģisko investīciju fonda EIB un EIF spēj uzņemties lielāku projekta risku daļu, mudinot privātos investorus piedalīties projektos. Eiropas Parlaments un dalībvalstis 2017. gada decembrī vienojās pagarināt EFSI darbības termiņu un palielināt tā finansiālās spējas. Sākot no 2018. gada jūlija, Junkera plāns ES nodrošinās 335 miljardu eiro investīcijas un uzlabos piekļuvi finansējumam aptuveni 700 000 mazo un vidējo uzņēmumu.

 

Par Eiropas Investīciju fondu

 

Eiropas Investīciju fonds (EIF) ir Eiropas Investīciju bankas grupas sastāvdaļa. Tā galvenais uzdevums ir sniegt atbalstu Eiropas mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, palīdzinot tiem piekļūt finansējumam. EIF izstrādā un attīsta riska un izaugsmes kapitāla, garantiju un mikrofinansēšanas instrumentus, kas vērsti konkrēti uz šo tirgus segmentu. Veicot šos pienākumus, EIF atbalsta ES mērķus, lai veicinātu inovācijas, izpētes un izstrādes projektus, uzņēmējdarbību, izaugsmi un nodarbinātību.

Saistītie raksti