Altum-Aktualitātes-Krīzes apgrozāmo līdzekļu aizdevumos piešķirti vairāk nekā 40 miljoni eiro; 77% klientu – mikro un mazie uzņēmumi

Krīzes apgrozāmo līdzekļu aizdevumos piešķirti vairāk nekā 40 miljoni eiro; 77% klientu – mikro un mazie uzņēmumi

ALTUM

22. Apr, 2020

Nepilna mēneša laikā kopš Attīstības finanšu institūcija ALTUM uzņēmējiem nodrošina finanšu instrumentus uzņēmumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai, apgrozāmo līdzekļu aizdevumus kopumā saņēmuši 173 uzņēmumi par kopējo finansējuma summu 41 miljons eiro. Lielākā daļa – 135 uzņēmumi jeb 77% saņēmēju ir mazie un mikro uzņēmumi. 

 

Garantijas banku kredītu brīvdienām, kas ir otrs ALTUM īstenotais Covid-19 ietekmes pārvarēšanas instruments, izsniegtas banku finansējumam par vairāk nekā 30 miljoniem eiro. Kopā ar pārējiem ikdienas ALTUM instrumentiem, kurus uzņēmēji aktīvi izmanto arī vīrusa krīzes laikā, to kopējā ietekme uz tautsaimniecību pārsniedz 125 miljonus eiro pēdējā mēneša laikā.

 

 

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

 

“Sasniegtos apjomus vērtēju kā ļoti labus un krīzes laikam atbilstošus. Starta pozīcijā bija ļoti svarīgi instrumentus izstrādāt maksimāli ātri, kas arī tika izdarīts. Šobrīd strādājam arī sestdienās un svētdienās, lai nodrošinātu maksimāli ātru lēmumu pieņemšanu. Ja uzņēmējs nāk ar sakārtotām finansēm gan pēc būtības, gan dokumentāli, aizdevumu lēmumus pieņemam vidēji trīs dienu laikā, par garantijām – divās dienās.”

 

Piešķirto aizdevumu apjomu ziņā līdz šim dominē finansējums līdz 49 tūkstošiem eiro vienam aizņēmējam – šāda apjoma aizdevumus saņēmuši 36% programmas klientu. 22% uzņēmēju darbības nodrošināšanai krīzes laikā aizņēmās finansējumu 50 līdz 99 tūkstošiem eiro apmērā, savukārt 23% – no 100 līdz 499 tūkstošiem. Aizdevumus diapazonā no 500 tūkstošiem līdz 1 miljonam, kas ir maksimālā pieejamā summa, saņēmuši 19% programmas klientu. Šobrīd vidējais aizdevuma apjoms ir 240 tūkstoši eiro, savukārt līdz šim mazākais aizdevums – 1840 eiro bijis nepieciešams tirdzniecības nozarē strādājošam uzņēmumam Rīgā.

 

Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi pieejami gan maziem un vidējiem, gan lieliem uzņēmumiem. Nozaru griezumā aktīvākie ir pakalpojumu nozarē strādājošie uzņēmumi (34%), tirdzniecības (26%) un apstrādes rūpniecības (22%) un transporta nozares (9%) komersanti. No visiem piešķirtajiem aizdevumiem tos līdzvērtīgā skaitā saņēmuši mikro un mazie uzņēmumi, attiecīgi 70 un 65, savukārt 32 aizdevumus saņēmuši vidējie uzņēmumi un 6 – lielie uzņēmumi. Uzņēmumos, kas līdz šim saņēmuši apgrozāmo līdzekļu aizdevumus darbības nodrošināšanai krīzes laikā, strādā kopumā 7961 darbinieki.

 

Aizdevumus darbības nodrošināšanai vīrusa izraisītās krīzes laikā izmanto uzņēmumi visā Latvijā, proporcionāli lielākai daļai finansēto uzņēmumu atrodoties Rīgā un Pierīgā – attiecīgi 46% un 18%. Rīgai un Pierīgai seko Latgale – 12%, Kurzeme – 10%, Vidzeme – 8% un Zemgale – 6%.

 

Aldis Vanadziņš, Saldus uzņēmuma ZS “Klintis” īpašnieks:

 

“Kā viesmīlības nozares uzņēmums mēs bijām vieni no pirmajiem, kuriem pēkšņi nācās apturēt gan viesnīcas, gan restorāna darbību. Pirmajās divās aprīļa nedēļās apgrozījums, salīdzinot ar periodu pirms gada, bija krities par 77%, taču piegādātājiem un darbiniekiem jāmaksā. Sākotnēji izmaksas sedzām no iekrājumiem, taču bez ienākumiem drošības spilvens strauji noplaka, tāpēc rīkojāmies proaktīvi un sagatavojām dokumentus, lai pieteiktos ALTUM krīzes apgrozāmo līdzekļu aizdevumam par summu 25 000 eiro. Jau nākamajā dienā pēc dokumentu iesniegšanas saņēmām apstiprinājumu, vēl pēc nedēļas bijām tikuši pie pamatīga drošības spilvena, ko izmantosim, lai uzreiz pēc ierobežojumu atcelšanas varam atsākt biznesu ar jaunu jaudu. Tikmēr esam papildinājuši līdzi ņemamo pusdienu sortimentu, pat nedaudz kāpinot konkrētā segmenta apgrozījumu, lai nodrošinātu kaut nelielu naudas plūsmu.”

 

Kopumā pieteikumus aizdevumiem līdz šim iesnieguši 348 uzņēmumi, no kuriem uz šo brīdi 44% ir atteikts. Viens no atteikuma iemesliem ir periodā vēl pirms Covid-19 krīzes uzkrātās finanšu problēmas. Eiropas līmeņa regulējums nosaka, ka uz krīzes aizdevumu var pretendēt tikai tie uzņēmumi, kuriem uz 2019. gada 31.decembri nav grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes, tai skaitā uzkrāto zaudējumu apmērs nav lielāks par pusi no uzņēmuma paša kapitāla. Starp citiem atteikuma iemesliem ir arī neatbilstība programmas mērķiem, piemēram, finansējums nepieciešams darbības paplašināšanai vai cita aizdevuma pārfinansēšanai, tāpat arī neatbilstība noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likuma prasībām, kā arī nodokļu parādi un saistību nemaksāšanas vēsture.

 

 

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

 

“Visus pieteikumus skrupulozi vērtējam un tādus, kas neatbilst krīzes programmu kritērijiem, atbalstīt nevaram. Tas ir arī galvenais iemesls, kāpēc aizdevumu programmā ir salīdzinoši augsts atteikto projektu īpatsvars – vidēji ap 45% procenti. Tas skaidri parāda, ka šo nauda izmantojam tikai paredzētajam mērķim, un visus, kas mēģina situāciju izmantot neatbilstoši, vai pat negodīgi, cenšamies atsijāt”.

 

Uzņēmumiem, kuriem Covid-19 izplatības ietekmes dēļ būtiski mazinājies darbības apjoms un nepieciešami papildu resursi darbības uzturēšanai, apgrozāmo līdzekļu aizdevumi ar samazinātām nodrošinājuma prasībām ir pieejami kopš 25. marta. ALTUM aizdevumos uzņēmējiem plāno piešķirt kopumā līdz 200 miljoniem eiro.

 

Vienlaikus ALTUM nodrošinām arī visus pārējos finanšu instrumentus, tai skaitā aizdevumus biznesa uzsācējiem, finansējumu MVU, aizdevumus lauksaimniecības zemes iegādei, Zemes fonda pakalpojumus un citus, kurus uzņēmumi izmanto attīstībai un izaugsmei atbilstoši savai specifikai un vajadzībām.

Saistītie raksti