FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Kredītu brīvdienu garantija | Covid-19

INFORMĒJAM, KA PIETEIKŠANĀS ATBALSTAM IR SLĒGTA!

Uzņēmumiem, kuriem Covid-19 izplatības dēļ radušās objektīvas grūtības veikt aizdevumu maksājumus bankās, piedāvājam kredīta garantiju, kas ļaus bankai atlikt pamatsummas maksājumu. 

 • Pieejama saimnieciskās darbības veicējiem, lauksaimniekiem un zivsaimniecības un akvakultūras nozarei

 • Garantijai var pretendēt MVU un lielie uzņēmumi

 • Finanšu pakalpojuma summa, ko sedz garantija, nepārsniedz 25% no saimnieciskā darbības veicēja 2019.gada kopējā apgrozījuma, bet maksimālā garantijas summa nepārsniedz 5 MEUR

 • Garantija sedz līdz 50 % no finanšu pakalpojuma summas (atlikuma garantijas piešķiršanas brīdī)

 • Termiņš līdz 6 gadiem finanšu līzinga un investīciju aizdevumu finanšu pakalpojumiem, līdz 3 gadiem – apgrozāmo līdzekļu finanšu pakalpojumiem

 • Garantijas prēmija 0.5% gadā

 • Atbalstu sniedz līdz 2021. gada 31.decembrim

  Atbalstu sniedz saskaņā ar MKN 150 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi covid-19 izplatība". 

 • Express garantija | Covid-19 - tikai dažu dienu laikā 

 • Līdz 500 000 EUR 

 • Līdz 50% no finansējuma pamatsummas

 • Samazināta finanšu pakalpojuma procentu likme

 • Esošiem aizdevumiem investīciju veikšanai un finanšu līzingam, finanšu līzinga limitam

 • Jauniem vai esošiem aizdevumiem apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, t.sk. kredītlimitiem (kredītlīnijas un overdrafti)

 • Atbalstu sniedz līdz 2021. gada 31.decembrim.

 • Pieejama:

          Swedbank_logo_logotype_emblem.png  1    citadele_logo3.jpg    

   

   

   

 •  

  De minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas 18.12.2013. regulu (ES) Nr. 1407/2013. 24.03.2020. MK noteikumiem  “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 5. septembra noteikumos Nr. 537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai"