FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Par garantiju

NB! Garantiju instruments sāks darboties pēc saskaņošanas ar Eiropas Komisiju, orientējoši jau martā, par ko operatīvi sekos detalizēta informācija. 


Uzņēmumiem, kuriem Covid-19 izplatības dēļ radušās objektīvas grūtības veikt aizdevumu maksājumus bankās, piedāvājam kredīta garantiju, kas ļaus bankai atlikt pamatsummas maksājumu. Kopējais garantijām pieejamais finansējums 50 MEUR

  • Pieejama saimnieciskās darbības veicējiem, lauksaimniekiem un zivsaimniecības un akvakultūras nozarei

  • Garantijai var pretendēt MVU un lielie uzņēmumi

  • Maksimālā summa saimnieciskās darbības veicējam 5 M EUR

  • Garantija sedz līdz 50 % no finanšu pakalpojuma summas (atlikuma garantijas piešķiršanas brīdī). Garantijas summa nevar pārsniegt likviditātes nodrošināšanas plānā norādīto summu

  • Termiņš līdz 2 gadiem

  • Garantijas prēmija 0.22%- 5% gadā

  • Atbalstu sniedz līdz 2020. gada 30. septembrim

    Atbalstu sniedz saskaņā Eiropas Komisijas Pagaidu shēmu valsts atbalsta pasākumiem ekonomikas atbalstam Covid-19 uzliesmojuma laikā (angliski - Temporary Framework to support the economy in the context of the COVID-19 outbreak

Par garantijas saņemšanu jautā savā bankā

Banku saraksts

Konsultācijas un dokumentu apmaiņa