Altum-Pakalpojumi-Biznesam-Aizdevumi ar EaSI un COSME garantiju

Aizdevumi ar EaSI un COSME garantiju

EaSI garantijas mikro uzņēmumiem

 

Eiropas Investīciju fonds un Altum Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) ietvaros parakstījuši mikrofinansēšanas garantijas līgumu. Jauno finansēšanas līgumu nodrošinājis Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF), kas ir kodols Investīciju plānam Eiropai. ES sponsorētās programmas ietvaros mikrouzņēmumi spēs saņemt samazinātu procentu likmju aizdevumus ar zemākām nodrošinājuma prasībām.

 

Lai saņemtu EIF atbalstīto finansējumu, aicinām iesniegt aizdevuma pieteikumu šeit. 

 

Finansēšanas noteikumi:

 

 • Pieejama uzņēmumiem līdz 10 darbiniekiem (mikro uzņēmumiem) vai arī uzņēmumiem ar lielāku darbinieku skaitu, kam ir biznesa uzsācēja statuss
 • Apgrozāmiem līdzekļiem un investīcijām, izņemot nekustamā īpašuma iegāde, būvniecība vai rekonstrukcija; zemes iegāde; reģistrācijai pakļautām kustamām lietām
 • Maksimāla aizdevuma summa – 25 000 EUR
 • Aizņēmēja kopējais saistību apjoms nepārsniedz 25 000 EUR
 • Aizdevuma nodrošinājums ir īpašnieka galvojums
 • Pieejama šādiem Altum aizdevumiem: starta, mazie aizdevumi lauku teritorijās

 

 

*Šis finansējums tiek piešķirts ar garantiju, ko Eiropas Savienība finansē no Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EASI) un no Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF), kas izveidots saskaņā ar Investīciju plānu Eiropai. ESIF nolūks ir palīdzēt atbalstīt Eiropas Savienībā veiktu produktīvu investīciju finansēšanu un īstenošanu un nodrošināt lielāku finansējuma pieejamību.  Plašāka informācija par ESIF ir atrodama Eiropas Komisijas informatīvajā lapā tīmeklī  un twiterī (#investEU)

 

Atbalstītais finansējums izmanto Eiropas Savienības atbalstu saskaņā ar Garantijas mehānismu, kurš izveidots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1296/2013, ar ko izveido  Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmu (“EaSI”), un atbalstu no Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (“ESIF”), kas izveidots saskaņā ar Investīciju plānu Eiropai. ESIF nolūks ir palīdzēt atbalstīt produktīvu Eiropas Savienībā izdarītu investīciju finansēšanu un īstenošanu un nodrošināt lielāku piekļuvi finansējumam”.

COSME garantija maziem un vidējiem uzņēmumiem

 

Altum ir noslēdzis līgumu ar Eiropas Investīciju fondu (EIF) par sadarbību COSME programmā*. Programma atvieglo finansējuma pieejamību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, sniedzot iespēju saņemt papildu garantiju nepietiekama kredīta nodrošinājuma gadījumā.

 

Lai saņemtu EIF atbalstīto finansējumu, aicinām iesniegt aizdevuma pieteikumu šeit. 

Finansēšanas noteikumi:

 • Pieejama mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (darbinieku skaits līdz 250, apgrozījums – līdz 50 milj. EUR vai bilances kopsumma līdz 43 milj. EUR)
 • Apgrozāmiem līdzekļiem un investīcijām, izņemot nekustamā īpašuma iegāde, būvniecība vai rekonstrukcija; zemes iegāde; reģistrācijai pakļautām kustamām lietām
 • Maksimāla aizdevuma summa – 150 000 EUR
 • Aizņēmēja kopējais saistību apjoms nepārsniedz 25 000 EUR
 • Aizdevuma nodrošinājums ir īpašnieka galvojums
 • Pieejama šādiem Altum aizdevumiem: starta, mazie aizdevumi lauku teritorijās
 • COSME garantija ir bez maksas

* COSME ir Eiropas Savienības uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programma laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam, un tās kopējais budžets ir 2,3 miljardi eiro. COSME atbalsta MVU šādās jomās: finansējuma pieejamības uzlabošana, atbalsts jaunu tirgu apgūšanai, konkurētspējas paaugstināšanai u.c. Plašāka informācija par COSME programmu ir pieejama EIF mājaslapā.

 

Šis finansējums tiek piešķirts pateicoties garantijai, kuru nodrošina COSME un Eiropas Stratēģisko Investīciju fonds (“EFSI”), kas nodibināti saskaņā ar Eiropas Investīciju Plānu. EFSI mērķis ir palīdzēt atbalstīt finansēšanu un produktīvu investīciju Eiropas Savienībā īstenošanu un nodrošināt pieaugošu finansējuma pieejamību.

 

Finansējums tiek piešķirts Eiropas Savienības atbalstu Garantiju mehānisma ietvaros, kas izveidots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1287/2013, ar ko izveidota Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas programma (COSME) (2014.–2020. gads).

Par EaSI un COSME jautā