Vienkāršs aizdevums mazam un vidējam saimnieciskās darbības veicējam – lauksaimniekam, zivsaimniekam un jebkuram citam uzņēmējam. Pieteikties var arī pirms uzņēmuma dibināšanas. 

Par aizdevumu

icon

Investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem

icon

Apmērs līdz 100 000 EUR, tai skaitā līdz 35 000 EUR apgrozāmajiem līdzekļiem 

icon

Aizdevuma ilgums līdz 10 gadiem. Nekustamā īpašuma būvniecības un renovācijas projektiem līdz 15 gadiem.

Izmaksas

icon

Gada likme 3% - 8%

icon

Paša līdzdalība projektā:

  • aizdevumam līdz 7 000 EUR - 0%

  • aizdevumam virs 7 000 EUR - 10% no projekta summas (ar valsts atbalstu nesaistīts finansējums)

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Mazo aizdevumu lauku teritorijās noformēšanai, izsniegšanai un citiem programmas ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem tiek piemērota komisijas maksa

 

KOMISIJAS MAKSA

Veidlapas aizpildīšanai ir jāizmanto Adobe Reader aplikācija. Ar citām PDF apskates aplikācijām veidlapa nedarbosies. Ja nevari atvērt .pdf, iespējams, nepieciešams instalēt Acrobat Reader.

Kas var saņemt aizdevumu

icon

Lauku teritorijas un pilsētas ar iedzīvotāju skaitu līdz 15 000 (izņemot Ventspils, Liepāja, Jelgava, Jūrmala, Rīga, Valmiera, Rēzekne, Daugavpils, Jēkabpils, Tukums, Salaspils un Ogre). Zivsaimniecībai nav teritorijas ierobežojums

icon

Pieejams uzņēmumiem ar apgrozījumu līdz 150 000 EUR iepriekšējā gadā (neieskaitot valsts un ES atbalstu). Esošiem zivsaimniecības uzņēmumiem darbības attīstībai nav apgrozījuma ierobežojumi

 

Nodrošinājums

icon

Virs 25 000 EUR nodrošinājums ir uzņēmuma manta kā lietu kopība, t.sk. aizdevuma ietvaros iegādātie pamatlīdzekļi. Par papildu nodrošinājumu var kalpot cits īpašums, īpašnieku u.c. galvojumi.

  • ķīlas vērtība vismaz 74% no aizdevuma

  • privātais galvojums atkarībā no nodrošinājuma vērtības

 

icon

Līdz 25 000 EUR aizdevuma saņemšanai piesaista uzņēmuma īpašnieku privāto galvojumu.

  • ķīlas vērtība vismaz 74% no aizdevuma

 

 

Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013. Komisijas Regulu (ES) Nr.1407/2013,  18.12.2013. Komisijas Regulu (ES) Nr.1408/2013 un 27.06.2014. regulu (ES) Nr.717/2014. Programmu regulējošie 24.07.2018. MK noteikumi Nr. 446 “Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu