Lauksaimniecības, zvejniecības vai akvakultūras ražotājiem, kooperatīviem, augļu un dārzeņu ražotāju grupām

 

Par aizdevumu

icon

Apgrozāmo līdzekļu aizdevums lauksaimniecības, zvejniecības vai akvakultūras produkcijas ražotāju un pakalpojumu sniedzēju attīstībai

icon

7000 līdz 1 000 000 EUR, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – līdz 2 850 000 EUR

icon

Līdz 2* gadiem

* Aizdevumu ir iespējams restrukturizēt, pagarinot aizdevuma termiņu līdz pieciem gadiem, kā arī mainot maksājumu kārtību (apmēru) un struktūru (periodiskumu).

icon

JAUNUMS! Apgrozāmo līdzekļu var piešķirt 2023. gada saistību segšanai, kas radušās par ražošanas procesam nepieciešamo resursu iegādi*

* Izņemot citu aizdevēju izsniegto aizdevumu refinansēšanai

** Saistības, kas radušās 2023. gada lauksaimnieciskās ražas nodrošināšanai, bet radušās ne agrāk kā 01.08.2022.

 

Izmaksas

icon

Fiksēta likme no 3,5 %

Nodrošinājums

icon

Atvieglotas nodrošinājuma prasības aizdevumiem līdz 100 000 EUR.

 

Aizdevumam var pieteikties

icon

Lauksaimniecības ražotāji ar noteiktiem ierobežojumiem

 

Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas 18.12.2013. Regulu (ES) Nr. 1407/2013, Komisijas 18.12.2013. Regulu (ES) Nr. 1408/2013 un Komisijas 27.06.2014.  Regulu (ES) Nr. 717/2014. Programmu regulējošie 03.12.2019. MK noteikumi nr.582 Kārtība, kādā īsteno valsts atbalsta programmu par aizdevumu piešķiršanu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozarē

Apgrozāmo līdzekļu lauksaimniekiem programmas aizdevuma noformēšanai, izsniegšanai un citiem programmas ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem tiek piemērota komisijas maksa

 

KOMISIJAS MAKSAVeidlapas aizpildīšanai ir jāizmanto Adobe Reader aplikācija. Ar citām PDF apskates aplikācijām veidlapa nedarbosies. Ja nevari atvērt .pdf, iespējams, nepieciešams instalēt Acrobat Reader.

Kas var saņemt apgrozāmo līdzekļu aizdevumu lauksaimniekiem

 

Lauksaimnieku apgrozāmo līdzekļu aizdevumu var saņemt lauksaimniecības, zvejniecības un akvakultūras produkcijas ražotāji, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, augļu un dārzeņu ražotāju grupas, ievērojot noteiktus ierobežojumus. 

 

Aizdevumu izsniedz

  • primārās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem;
  • zvejniecības vai akvakultūras produkcijas ražotājiem un apstrādātājiem;
  • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām;
  • augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām. 

 

Lauksaimnieki nevar saņemt programmas atbalstu, ja tiem:

  • ir nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds VID, (izņemot gadījumus, kad uzņēmums ievēro un izpilda rakstisku vienošanos ar VID par nodokļu parāda pakāpenisku nomaksu), ir ieraksti Latvijas Bankas vai citos parādnieku reģistros;
  • ir finanšu grūtības;
  • atbilst maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem;
  • ir izbeigta saimnieciskā darbība;
  • ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
  • ar tiesas spriedumu ir sākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums.