Lauksaimniecības un akvakultūras ražotājiem, kooperatīviem, augļu un dārzeņu ražotāju grupām

 

 

Par aizdevumu

icon

Lauksaimniecības un akvakultūras produkcijas ražotāju un pakalpojumu sniedzēju attīstībai

icon

7000 līdz 1 000 000 EUR, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – līdz 2 850 000 EUR

icon

Līdz 2 gadiem

 

Izmaksas

icon

Fiksēta likme no 4%

Nodrošinājums

icon

Līdz 25 000 EUR aizdevuma saņemšanai piesaista uzņēmuma īpašnieku privāto galvojumu.

 • nav nepieciešams cits nodrošinājums, ja atbilst EaSI garantiju nosacījumiem
 • citos gadījumos ķīlas vērtība vismaz 74% no aizdevuma
icon

Virs 25 000 EUR nodrošinājums ir uzņēmuma manta kā lietu kopība, t.sk. aizdevuma ietvaros iegādātie pamatlīdzekļi. Par papildu nodrošinājumu var kalpot cits īpašums, īpašnieku u.c. galvojumi.

 • ķīlas vērtība vismaz 74% no aizdevuma
 • privātais galvojums atkarībā no nodrošinājuma vērtības

 

Aizdevumam var pieteikties

icon

Lauksaimniecības ražotāji ar noteiktiem ierobežojumiem

 

 

Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas 18.12.2013. Regulu (ES) Nr. 1407/2013 un Komisijas 18.12.2013. Regulu (ES) Nr. 1408/2013

Programmu regulējošie 03.12.2019. MK noteikumi nr.582

Kārtība, kādā īsteno valsts atbalsta programmu par aizdevumu piešķiršanu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozarē

Apgrozāmo līdzekļu lauksaimniekiem programmas aizdevuma noformēšanai, izsniegšanai un citiem programmas ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem tiek piemērota komisijas maksa

 

KOMISIJAS MAKSAVeidlapas aizpildīšanai ir jāizmanto Adobe Reader aplikācija. Ar citām PDF apskates aplikācijām veidlapa nedarbosies. Ja nevari atvērt .pdf, iespējams, nepieciešams instalēt Acrobat Reader.

Kas var saņemt apgrozāmo līdzekļu aizdevumu lauksaimniekiem

 

Lauksaimnieku apgrozāmo līdzekļu aizdevumu var saņemt lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, augļu un dārzeņu ražotāju grupas, ievērojot noteiktus ierobežojumus. 

 

Aizdevumu izsniedz

 • lauksaimniekiem
 • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

 

Aizdevumu neizsniedz

Nozares un darbības, kuras programmā netiek atbalstītas  

 • zivsaimniecības nozare
 • akvakultūras nozare

 

Lauksaimnieki nevar saņemt programmas atbalstu, ja tiem:

 • ir nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds VID, (izņemot gadījumus, kad uzņēmums ievēro un izpilda rakstisku vienošanos ar VID par nodokļu parāda pakāpenisku nomaksu), ir ieraksti Latvijas Bankas vai citos parādnieku reģistros;
 • ir finanšu grūtības;
 • atbilst maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem;
 • ir izbeigta saimnieciskā darbība;
 • ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
 • ar tiesas spriedumu ir sākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums.