Investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem ar samazinātām nodrošinājuma prasībām.

Par aizdevumu

icon

Saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstībai

icon

Investīcijām:

 • līdz 2 850 000 EUR un ne vairāk kā 90% no kopējām izmaksām

 • no 2 līdz 15 gadiem

icon

Apgrozāmajiem līdzekļiem:

 • līdz 1 000 000 EUR vai līdz 285 000 EUR zvejas un akvakultūras projektos

 • no 2 līdz 5 gadiem

 

Izmaksas

icon

Procentu likme no 3,6 % + 6 mēn. EURIBOR

icon

Līdzdalība investīciju projektos vismaz 10% no projekta kopējām izmaksām

Nodrošinājums

icon

Ķīla un/vai privātais galvojums

Aizdevumam var pieteikties

icon

Mikrouzņēmumi, mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji

Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013 Komisijas Regulu (ES) Nr.1407/2013 un 27.06.2014 Komisijas regulu (ES) Nr. 717/2014. Zvejniecības un akvakultūras nozarē strādājošiem uzņēmumiem investīciju aizdevums tiek sniegts saskaņā ar 16.12.2014 Komisijas Regulu (ES) Nr. 1388/2014

 

Programmu regulējošie 15.09.2009 MK noteikumi Nr. 1065 „Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai”

ALTUM_ERAF_react EU-01

MVU izaugsmes aizdevuma noformēšanai, izsniegšanai un citiem programmas ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem tiek piemērota komisijas maksa.  

 

KOMISIJAS MAKSAVeidlapas aizpildīšanai ir jāizmanto Adobe Reader aplikācija. Ar citām PDF apskates aplikācijām veidlapa nedarbosies. Ja nevari atvērt .pdf, iespējams, nepieciešams instalēt Acrobat Reader.

Aizdevumu izsniedz

 

Uzņēmumi, kuri var saņemt izaugsmes aizdevumu:

 • aizdevuma pieteikuma iesniegšanas brīdī uzņēmums atbilst mikro, mazā vai vidējā komersanta statusam; 
 • nav nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu VID (Izņemot gadījumus, kad uzņēmums ievēro un izpilda ir rakstisku vienošanos ar VID par nodokļu parāda pakāpenisku nomaksu.), nav ierakstu Latvijas Bankas vai citos parādnieku reģistros; 
 • nav finanšu grūtības.

Papildus aizdevumam var saņemt:

 • Garantijas nepietiekama nodrošinājuma gadījumā
  Apstrādes rūpniecības nozares uzņēmumi, kuriem ir nepietiekams aizdevuma nodrošinājums, līdz ar aizdevumu investīcijām var pieteikties garantijām 65% vai 80% apmērā, ja aizdevums paredzēts ieguldījumiem infrastruktūras uzlabošanā.

Aizdevumu neizsniedz

 

Nozares un darbības, kuras programmas ietvaros netiek atbalstītas:  

 • uzņēmumu kapitāldaļu iegāde un esošo aizdevumu refinansēšana;
 • finanšu un apdrošināšanas darbības; 
 • operācijas ar nekustamo īpašumu*; 
 • azartspēles un derības; 
 • sprāgtvielu, ieroču, munīcijas ražošana un tirdzniecība;
 • tabakas audzēšana un tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība; 
 • ogļu nozare;
 • gāzes un kodolenerģijas ražošana;
 • alkohola tirdzniecība;
 • kravas autotransporta iegādei saimnieciskās darbības veicējiem, kas darbojas transporta nozarē;
 • tērauda un kuģu būves nozares (attiecas uz investīciju aizdevumiem);
 • sintētisko šķiedru ražošanas nozare (attiecas uz investīciju aizdevumiem).
 

* (izņemot 68.1 grupu “Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana”, ja saimnieciskās darbības veicējs veiks nekustamā īpašuma (būves), kura galvenais lietošanas veids atbilstoši normatīvajam regulējumam par būvju klasifikāciju ir triju vai vairāku dzīvokļu māja, būvniecību, atjaunošanu vai pārbūvi ārpus Jūrmalas valstspilsētas, Rīgas valstspilsētas un Rīgas valstspilsētai piegulošo novadu (Mārupes novads, Olaines novads, Ķekavas novads, Salaspils novads, Ropažu novads, Ādažu novads) administratīvās teritorijas) 

 

Uzņēmumi, kuri nevar saņemt izaugsmes aizdevumu:

 • atbilst maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem;
 • ir izbeigta saimnieciskā darbība;
 • ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
 • ar tiesas spriedumu ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums.

Aizdevumu izsniedz

 

Uzņēmumi, kuri var saņemt izaugsmes aizdevumu:

 • aizdevuma pieteikuma iesniegšanas brīdī uzņēmums atbilst mikro, mazā vai vidējā komersanta statusam; 
 • nav nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu VID (Izņemot gadījumus, kad uzņēmums ievēro un izpilda ir rakstisku vienošanos ar VID par nodokļu parāda pakāpenisku nomaksu.), nav ierakstu Latvijas Bankas vai citos parādnieku reģistros; 
 • nav finanšu grūtības.

Papildus aizdevumam var saņemt:

 • Garantijas nepietiekama nodrošinājuma gadījumā
  Apstrādes rūpniecības nozares uzņēmumi, kuriem ir nepietiekams aizdevuma nodrošinājums, līdz ar aizdevumu investīcijām var pieteikties garantijām 65% vai 80% apmērā, ja aizdevums paredzēts ieguldījumiem infrastruktūras uzlabošanā.

Aizdevumu neizsniedz

 

Nozares un darbības, kuras programmas ietvaros netiek atbalstītas:  

 • uzņēmumu kapitāldaļu iegāde un esošo aizdevumu refinansēšana;
 • finanšu un apdrošināšanas darbības; 
 • operācijas ar nekustamo īpašumu*; 
 • azartspēles un derības; 
 • sprāgtvielu, ieroču, munīcijas ražošana un tirdzniecība;
 • tabakas audzēšana un tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība; 
 • ogļu nozare;
 • alkohola tirdzniecība;
 • kravas autotransporta iegādei saimnieciskās darbības veicējiem, kas darbojas transporta nozarē;
 • tērauda un kuģu būves nozares (attiecas uz investīciju aizdevumiem);
 • sintētisko šķiedru ražošanas nozare (attiecas uz investīciju aizdevumiem).


 

Uzņēmumi, kuri nevar saņemt izaugsmes aizdevumu:

 • atbilst maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem;
 • ir izbeigta saimnieciskā darbība;
 • ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
 • ar tiesas spriedumu ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums.