MVU izaugsmes aizdevums investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem mazam un vidējam saimnieciskās darbības veicējam – lauksaimniekam, zivsaimniekam un akvakultūras uzņēmumam.

 

 

Ja plāno jaunas darbības attīstīšanu, investēt aprīkojumā vai citos risinājumos, palielināt ražīgumu, uzlabot ilgtspēju vai veikt ieguldījumus lauksaimniecības attīstīšanā, sazinies ar Altum – piemeklēsim atbilstošāko finansēšanas risinājumu.

Par aizdevumu

icon

Lauksaimniecības nozares saimnieciskās darbības veicēju*, kas nodarbojas ar produktu primāro ražošanu, attīstībai.

Zvejas un akvakultūras saimnieciskās darbības veicēju*, kuri nodarbojas ar produktu ieguvi un to pirmreizējo apstrādi, attīstībai.

*fiziskā persona (pašnodarbināta persona, individuālais uzņēmums u.c.), zemnieka vai zvejnieka saimniecība, biedrība, nodibinājums, kooperatīvā sabiedrība u.c., kura ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā

icon

Investīcijām:

 • aizdevums no 10 000 EUR līdz 5 000 000 EUR, bet ne vairāk kā 90% no kopējām izmaksām

 • aizdevuma termiņš no 2 līdz 15 gadiem

icon

Apgrozāmajiem līdzekļiem:

 • aizdevums no 10 000 EUR līdz 285 000 EUR

 • aizdevuma termiņš līdz 5 gadiem

Izmaksas

icon

Samazinātas aizdevumu procentu likmes (0% EURIBOR + mainīgās likmes fiksētā daļa*) pirmajā atmaksas gadā investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem.

*mainīgās likmes fiksēto daļu nosaka individuāli.

icon

Līdzdalība investīciju projektos vismaz 10% no projekta kopējām izmaksām

Nodrošinājums

icon

Atvieglotas nodrošinājuma prasības aizdevumiem līdz 100 000 EUR

Aizdevumam var pieteikties

icon

Mikrouzņēmumi, mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji

Atbalsts lauksaimniekiem tiek sniegts saskaņā ar 14.12.2022. Komisijas Regulu (ES) Nr. 2022/2473 un kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013. Komisijas Regulu (ES) Nr.1408/2013.

Atbalsts zvejniecības un akvakultūras nozarē strādājošiem uzņēmumiem tiek sniegts saskaņā ar 27.06.2014. Komisijas regulu (ES) Nr. 717/2014 un 14.12.2022. Komisijas Regulu (ES) Nr. 2022/2472. 

 

Programmu regulējošie 15.09.2009 MK noteikumi Nr. 1065 „Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai”.

ALTUM_ERAF_react EU-01

MVU apgrozāmo līdzekļu un investīciju aizdevuma noformēšanai, izsniegšanai un citiem programmas ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem tiek piemērota komisijas maksa.  

 

Samazinātas aizdevumu procentu likmes (līdz pat 0% EURIBOR + mainīgās likmes fiksētā daļa*) pirmajā atmaksas gadā investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem.

 *mainīgās likmes fiksēto daļu nosaka individuāli.

 

KOMISIJAS MAKSAVeidlapas aizpildīšanai ir jāizmanto Adobe Reader aplikācija. Ar citām PDF apskates aplikācijām veidlapa nedarbosies. Ja nevari atvērt .pdf, iespējams, nepieciešams instalēt Acrobat Reader.

Aizdevumu izsniedz, ja:

 • aizdevuma pieteikuma iesniegšanas brīdī atbilst mikro, mazā vai vidējā saimnieciskās darbības veicēja statusam – lauksaimnieks, zivsaimniekas un akvakultūras uzņēmums;
 • nav nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu VID (Izņemot gadījumus, kad uzņēmums ievēro un izpilda ir rakstisku vienošanos ar VID par nodokļu parāda pakāpenisku nomaksu.), nav ierakstu Latvijas Bankas vai citos parādnieku reģistros; 
 • nav finanšu grūtības.
 

 

Aizdevumu neizsniedz, ja ir:

 • VID nodokļu parādi
 • aktuāls maksātnespējas process
 • maksājumu kavējumi Latvijas Bankas Kredītu reģistrā
 • izbeigta saimnieciskā darbība
 • ir neatbalstāma investīcījas nozare

 

Nozares un darbības, kuras programmas ietvaros netiek atbalstītas:  

 • uzņēmumu kapitāldaļu iegāde un esošo aizdevumu refinansēšana;
 • finanšu un apdrošināšanas darbības; 
 • operācijas ar nekustamo īpašumu*; 
 • azartspēles un derības; 
 • sprāgtvielu, ieroču, munīcijas ražošana un tirdzniecība;
 • tabakas audzēšana un tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība; 
 • ogļu nozare;
 • gāzes un kodolenerģijas ražošana;
 • alkohola tirdzniecība;
 • kravas autotransporta iegādei saimnieciskās darbības veicējiem, kas darbojas transporta nozarē;
 • citas nozares atbilstoši programmas nosacījumiem.

* (izņemot NACE 2.red. 68.1 grupu “Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana”, ja saimnieciskās darbības veicējs veiks nekustamā īpašuma (būves), kura galvenais lietošanas veids atbilstoši normatīvajam regulējumam par būvju klasifikāciju ir triju vai vairāku dzīvokļu māja, būvniecību, atjaunošanu vai pārbūvi ārpus Jūrmalas valstspilsētas, Rīgas valstspilsētas un Rīgas valstspilsētai piegulošo novadu (Mārupes novads, Olaines novads, Ķekavas novads, Salaspils novads, Ropažu novads, Ādažu novads) administratīvās teritorijas)