Programma tiek īstenota Atjaunošanas un noturības mehānisma ietvarā #NextGenerationEU

 

 

Ar programmas atbalstu vari iegādāties elektroauto, kas atbilst šādām prasībām:

icon

Tas ir rūpnieciski ražots M1 kategorijas transportlīdzeklis

icon

Tā odometra rādījums reģistrācijas brīdī nepārsniedz 500 km

icon

Par vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas

icon

Siltumnīcefekta gāzu emisijas ir 0 g CO2/km

Pieejamais atbalsts: garantija ar kapitāla atlaidi finanšu līzingam jaunu elektroauto iegādes finansēšanai – līdz 30% no elektroauto iegādes cenas bez PVN, maksimāli 5 000 EUR vienam elektroauto un 180 000 vienam komersantam.

icon

Atbalsta saņēmēji programmā ir sīkie (mikro), vidējie un lielie komersanti, kuru darbības nozare ir apstrādes rūpniecība (izņemot tabakas izstrādājumu ražošana) un, kuru eksporta apjoms pēdējā noslēgtajā finanšu gadā ir vismaz 1 milj.EUR vai vismaz 50% no kopējā apgrozījuma

icon

Piešķiramās kapitāla atlaides apmērs jānosaka jau piesakoties projektu atlasei, bet kapitāla atlaide tiek attiecināta pēc projekta pabeigšanas un projektā izvirzīto mērķu sasniegšanas, novirzot to līzinga pamatsummas dzēšanai

icon

Projektā sasniedzamais mērķis: 12 mēnešu laikā vismaz 20 000 km veikti ar iegādāto elektroauto, nodrošinot siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu

icon

Kopējais programmā sasniedzamais siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums – 11 498 CO2 ekvivalenta tonnas gadā

Process:

 

Par programmas nosacījumiem un pieteikšanos

Pirmā projektu atlases kārta tiks atvērta 04.11.2022. (plkst.12:00)

 

 • Lai nodrošinātu, ka programmas atbalsts tiek sniegts efektīvākajiem projektiem, Altum veic projektu atlasi
 • Ja pieteikums atlasē tiek akceptēts, pieteicējs iegūst tiesības 4 mēnešu laikā pieteikties garantijai
 • Kopumā tiks organizētas 3 atlases kārtas
 • Pieteikumu iesniegšanas termiņš pirmajā atlases kārtā ir no 04.11.2022., plkst.12:00 (dienā) līdz 04.01.2023., plkst.11:59 (dienā)
Sagatavošanās dalībai programmā
Pirmās atlases kārtas nolikums
Pieteikšanās dalībai atlasē
Pieteikumu vērtēšana
Atlases rezultātu paziņošana
Būtiskākais, kas jāņem vērā

 

 • Ja pieteikums apstiprināts dalībai programmā, piesakies līzingam pie finansētāja, norādot, ka izmantosi programmas garantiju ar kapitāla atlaidi
 • Līzinga finansētājs pieņem lēmumu par līzinga piešķiršanu un līzinga ņēmēja vārdā piesakās garantijai portālā mans.altum.lv
 • Garantijas pieteikums jāiesniedz 4 mēnešu laikā pēc paziņojuma par projekta apstiprināšanu atlasē
 • Garantijas ar kapitāla atlaidi nosacījumi:
ATTIECINĀMĀS IZMAKSASElektroauto iegādes cena bez PVN
KAPITĀLA ATLAIDE30 % no attiecināmajām izmaksām,
nepārsniedzot 5 000 EUR vienam elektroauto
GARANTIJAS TERMIŅŠ18 mēneši
PRĒMIJAS LIKME0.65 % gadā no garantijas saistību atlikuma
GARANTIJAS APMĒRSLīdz 30 % no līzinga saistību atlikuma bez PVN un kapitāla atlaides starpības, nepārsniedzot 5 000 EUR

Pirms garantijas piešķiršanas Altum izvērtēs:

 •  Vai pēdējā noslēgtā finanšu gadā komersanta pašu kapitāls ir pozitīvs
 • Kāds ir komersanta saistību apjoms kredītiestādēs pēdējā noslēgtā finanšu gadā

 

Kad garantija piešķirta, paraksti līzinga un kapitāla atlaides līgumus un lieto elektroauto 12 mēnešus, sasniedzot pieteikumā norādīto nobraukumu. Būtiski, ka projekta realizācijas gaitā nedrīkst samazināt sasniedzamos mērķus – jānodrošina tāds siltumnīcefekta gāzu samazinājums, kāds aprēķināts, projektu piesakot.

 

Kapitāla atlaide ir līzinga pamatsummas pilnīgs vai daļējs samazinājums. Šīs programmas ietvaros pieejamā kapitāla atlaide ir līdz 30% no elektroauto izmaksām bez PVN, nepārsniedzot 5 tūkst.EUR par vienu elektroauto un 180 tūkst.EUR vienam komersantam.

 

 

Piesakoties atlasei, komersants nosaka maksimālo pieejamo kapitāla atlaides apmēru projektam. Ja projekts tiek apstiprināts atlasē, tad kapitāla atlaide tiek rezervēta konkrētajam projektam.

 

 

Kapitāla atlaides izmaksāšana notiek pēc projekta pabeigšanas un projektā izvirzītā mērķa – nobraukuma 12 mēnešu periodā – sasniegšanas.

 

 

Pārskatu par projekta rezultātiem uzņēmums sagatavo un iesniedz Altum 2 mēnešu laikā pēc 12 mēnešu perioda beigām.

 

 

Pēc pārskata saņemšanas Altum:

 • veic projekta rezultātu izvērtējumu – vai sasniegts plānotais nobraukums
 • pieņem lēmumu par kapitāla atlaides piemērošanu
 • izmaksā kapitāla atlaidi līzinga saistību daļējai dzēšanai

 

Vai kapitāla atlaidi var saņemt vairāki saistīti uzņēmumi?
Vai būs tikai viena iespēja pieteikties dalībai programmā?
Pēc kādiem kritērijiem tiks vērtēts mans pieteikums atlases ietvaros?
Vai jāpiesaista energoauditors, ja vēlos tikai iegādāties elektroauto?
Kādas neattiecināmās izmaksas var iekļaut projekta izmaksās?
Vai varu iegādāties lietotu elektroauto?
Vai ir būtiski noskaidrot kāds ir man pieejamais de minimis limits?
Vai es varu saņemt garantiju, ja man ir kavēti saistību maksājumi?
Vai, piesakoties dalībai programmā, drīkst būt nodokļu parādi?
Vai atbalsts pieejams arī jau veiktu investīciju refinansēšanai?
Kad jāiesniedz pārskats par projekta rezultātiem?
Vai auto piegādātāji jāatlasa iepirkumā?
Vai man ir jāiesniedz pieteikums garantijai?
Vai man ir jānoslēdz līgums ar Altum par garantijas piešķiršanu?
Ja minimālais noteiktais 20 000 km nobraukums ir nodrošināts ātrāk par 12 mēnešiem, vai varu pieteikties kapitāla atlaides piemērošanai ātrāk par 12 mēnešiem?
Kas ir kapitāla atlaide?
Kas ir siltumnīcefekta gāzu samazinājums?

Par programmu jautā

ued@altum.lv

28320125

Nextgernation_un NAP-01