Programma tiek īstenota Atjaunošanas un noturības mehānisma ietvarā #NextGenerationEU.

 

Pieteikumu pieņemšana pirmajās trīs atlases kārtās noslēgusies.

Lai saņemtu jaunumus par programmu - reģistrējieties! 

Paldies par pieteikšanos jaunumiem!
ATPAKAĻ

 

Ar programmas atbalstu vari iegādāties elektroauto, kas atbilst šādām prasībām:

icon

Tas ir jauns, rūpnieciski ražots M1  vai N1 kategorijas transportlīdzeklis

icon

Tas par vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas - tā siltumnīcefekta gāzu emisijas ir 0 g CO2/km.

 

Pieejamais atbalsts: garantija ar kapitāla atlaidi finanšu līzingam jaunu elektroauto iegādes finansēšanai – līdz 30% no elektroauto iegādes cenas bez PVN, maksimāli 5 000 EUR vienam M1 kategorijas elektroauto vai 10 000,-EUR vienam N1 kategorijas elektroauto.

 

Atbalsts tiek piešķirts kā de minimis atbalsts, tāpēc tā maksimālais apmērs nevar pārsniegt saistīto uzņēmumu grupai (vienam vienotam uzņēmumam) pieejamo de minimis atbalsta atlikumu.

 

icon

Atbalsta saņēmēji programmā ir sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti, kuru darbības nozare ir apstrādes rūpniecība (izņemot tabakas izstrādājumu ražošana) un, kuru eksporta apjoms pēdējā noslēgtajā finanšu gadā ir vismaz 1 milj.EUR vai vismaz 50% no kopējā apgrozījuma

icon

Piešķiramās kapitāla atlaides apmērs jānosaka jau piesakoties projektu atlasei, bet kapitāla atlaide tiek attiecināta pēc projekta pabeigšanas un projektā izvirzīto mērķu sasniegšanas, novirzot to līzinga pamatsummas dzēšanai

icon

Projektā sasniedzamais mērķis: 12 mēnešu laikā vismaz 20 000 km veikti ar iegādāto elektroauto, nodrošinot siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu

icon

Kopējais programmā sasniedzamais siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums – 11 498 CO2 ekvivalenta tonnas gadā

Process:

 1. Sagatavošanās dalībai programmā
 2. Pieteikums programmai – atlases kārtai
 3. (Ja pieteikums apstiprināts atlases kārtā) Pieteikums finanšu līzingam līzinga kompānijā un pieteikums Altum garantijai
 4. (Ja aizdevums piešķirts) Projekta īstenošana – elektroauto iegāde un tā lietošana 12 mēnešus
 5. (Ja projekta rezultāti sasniegti) Kapitāla atlaides piemērošana

 

Programmas ceļvedis (infografika)

 

Programmas nosacījumi, kā pieteikties 3. atlases kārtā | vebinārs

 

 • Lai nodrošinātu, ka programmas atbalsts tiek sniegts efektīvākajiem projektiem, Altum veic projektu atlasi
 • Atlase tiek organizēta kārtās, pieteikumu iesniegšanas termiņš katras kārtas ietvaros ir 2 mēneši, izvērtēšanas termiņš – 1 mēnesis pēc kārtas noslēguma
 • Ja pieteikums atlasē tiek apstiprināts, pieteicējs iegūst tiesības 4 mēnešu laikā pieteikties garantijai ar kapitāla atlaidi
Sagatavošanās dalībai programmā
Pieteikšanās dalībai atlasē
Pieteikumu vērtēšana
Atlases rezultātu paziņošana
Būtiskākais, kas jāņem vērā

 

 • Ja pieteikums apstiprināts dalībai programmā, piesakies līzingam pie finansētāja, norādot, ka izmantosi programmas garantiju ar kapitāla atlaidi
 • Līzinga finansētājs pieņem lēmumu par līzinga piešķiršanu un līzinga ņēmēja vārdā piesakās garantijai portālā mans.altum.lv
 • Garantijas pieteikums jāiesniedz 4 mēnešu laikā pēc paziņojuma par projekta apstiprināšanu atlasē
 • Garantijas ar kapitāla atlaidi nosacījumi:
ATTIECINĀMĀS IZMAKSASElektroauto iegādes cena bez PVN
KAPITĀLA ATLAIDE30 % no attiecināmajām izmaksām,
nepārsniedzot 5 000 EUR vienam M1 kategorijas elektroauto vai 10 000 EUR vienam N1 kategorijas elektroauto
GARANTIJAS TERMIŅŠ18 mēneši
PRĒMIJAS LIKME0.65 % gadā
GARANTIJAS APMĒRSLīdz 30 % no līzinga saistību atlikuma bez PVN un kapitāla atlaides starpības, nepārsniedzot kapitāla atlaides apmēru

Pirms garantijas piešķiršanas Altum izvērtēs:

 • Vai pēdējā noslēgtā finanšu gadā komersanta pašu kapitāls ir pozitīvs
 • Kāds ir komersanta saistību apjoms kredītiestādēs pēdējā noslēgtā finanšu gadā

Kad garantija piešķirta, paraksti līzinga un kapitāla atlaides līgumus un lieto elektroauto 12 mēnešus, sasniedzot pieteikumā norādīto nobraukumu. Būtiski, ka projekta realizācijas gaitā nedrīkst samazināt sasniedzamos mērķus – jānodrošina tāds siltumnīcefekta gāzu samazinājums, kāds aprēķināts, projektu piesakot.

 

 • ALTUM garantija nav galvojums Latvijas Republikas Civillikuma izpratnē, bet finanšu instrumenta (garantijas) veidā īstenots valsts atbalsts Finanšu pakalpojuma saņemšanai nepietiekama nodrošinājuma gadījumā
 • ar ALTUM garantiju uzņemtais ALTUM pienākums atbildēt Finansētājam par neatmaksāto Finanšu pakalpojuma līguma pamatsummu, neatbrīvo Komersantu (tajā skaitā, galviniekus) no pienākuma atmaksāt visu saņemto Finanšu pakalpojuma līguma summu un blakus maksājumus pilnā apmērā
 
Lūdzam ņemt vērā, ka projekta īstenošanas laikā, kā arī 5 gadus pēc tā īstenošanas ir jāievēro vizuālās identitātes prasības saskaņā ar Palīgmateriālu par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda vizuālās identitātes prasībām, kā arī saskaņā ar Palīgmateriālu par plakātu, stendu un plākšņu maketu izstrādes rīka lietošanu.

 

Iesniedzamie dokumenti

 

Pieteikumu garantijai sagatavo un iesniedz finansētājs –  banka vai līzinga kompānija, pievienojot finansētāja un uzņēmuma sagatavotos dokumentus.

 

Pieteikuma dokumenti kredītiestādēm

 

Dokumenti aizpildāmi mans.altum.lv sistēmā

 

 

 

Pieteikuma dokumenti uzņēmumiem

 

Kapitāla atlaide ir līzinga pamatsummas pilnīgs vai daļējs samazinājums. Šīs programmas ietvaros pieejamā kapitāla atlaide ir līdz 30% no elektroauto izmaksām bez PVN, nepārsniedzot 5 tūkst.EUR par vienu M1 kategorijas elektroauto vai 10 tūkst.EUR par vienu N1 kategorijas elektroauto, kā arī kopā nepārsniedzot komersantam pieejamo de minimis  limita apmēru. 

 

Piesakoties atlasei, komersants nosaka maksimālo pieejamo kapitāla atlaides apmēru projektam. Ja projekts tiek apstiprināts atlasē, tad kapitāla atlaide tiek rezervēta konkrētajam projektam.

 

Lēmums par atbalsta piešķiršanu tiek pieņemts, kad:

 

 1. komersants saņēmis apstiprinājumu no līzinga kompānijas par līzinga piešķiršanu ar Altum garantiju;
 2. līzinga kompānija iesniegusi garantijas pieteikumu Altum komersanta vārdā;
 3. Altum pieņēmis pozitīvu lēmumu par garantijas piešķiršanu.

 

Kapitāla atlaides izmaksāšana notiek pēc projekta pabeigšanas un projektā izvirzītā mērķa – nobraukuma 12 mēnešu periodā – sasniegšanas.

 

Pārskatu par projekta rezultātiem uzņēmums sagatavo un iesniedz Altum 2 mēnešu laikā pēc 12 mēnešu perioda beigām.

 

Pēc pārskata saņemšanas Altum:

 • veic projekta rezultātu izvērtējumu – vai sasniegts plānotais nobraukums
 • pieņem lēmumu par kapitāla atlaides piemērošanu
 • izmaksā kapitāla atlaidi līzinga saistību daļējai dzēšanai
Vai būs tikai viena iespēja pieteikties dalībai programmā?
Pēc kādiem kritērijiem tiks vērtēts mans pieteikums atlases ietvaros?
Vai jāpiesaista energoauditors, ja vēlos tikai iegādāties elektroauto?
Kādas neattiecināmās izmaksas var iekļaut projekta izmaksās?
Vai varu iegādāties lietotu elektroauto?
Vai ir būtiski noskaidrot kāds ir man pieejamais de minimis limits?
Vai es varu saņemt garantiju, ja man ir kavēti saistību maksājumi?
Vai, piesakoties dalībai programmā, drīkst būt nodokļu parādi?
Vai atbalsts pieejams arī jau veiktu investīciju refinansēšanai?
Kad jāiesniedz pārskats par projekta rezultātiem?
Vai auto piegādātāji jāatlasa iepirkumā?
Vai man ir jāiesniedz pieteikums garantijai?
Vai man ir jānoslēdz līgums ar Altum par garantijas piešķiršanu?
Ja minimālais noteiktais 20 000 km nobraukums ir nodrošināts ātrāk par 12 mēnešiem, vai varu pieteikties kapitāla atlaides piemērošanai ātrāk par 12 mēnešiem?
Kas ir kapitāla atlaide?
Kas ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums?

Par programmu jautā

ued@altum.lv

28320125

Nextgernation_un NAP-01