Altum-Pakalpojumi-Iedzīvotājiem-Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte 2022 – 2026-3. solis - Pieteikums mans.altum.lv kapitāla atlaides rezervēšanai

3. solis - Pieteikums mans.altum.lv kapitāla atlaides rezervēšanai

1. Vai mājai ir jābūt kādam starta uzkrājumam ?
2. Vai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājai, kur katram dzīvoklim ir individuāla krāsns apkure ir iespēja pieteikties programmā?
3. Lūdzu precizēt, vai būvkomersantam ir jānodrošina, ka tiks veikti trokšņa, putekļu un piesārņotāju emisiju samazināšanas pasākumi būvniecības laikā? Kādi dokumenti būs jums jāiesniedz, lai apliecinātu, ka šī prasība ir izpildīta?
4. Vai uzņēmums ar juridisko statusu – SIA, kuram daudzdzīvokļu mājā pieder 100% dzīvokļi un kurš nodarbojas ar šo dzīvokļu izīrēšanu var pieteikties atbalsta saņemšanai programmā?