Altum-Pakalpojumi-Iedzīvotājiem-Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte 2022 – 2026-5. solis - Piegādātāju atlases dokumentācijas iesniegšana ALTUM

5. solis - Piegādātāju atlases dokumentācijas iesniegšana ALTUM

1. Kur vērsties, ja, sagatavojot pieteikumu iepirkuma dokumentācijas vērtēšanai, rodas tehniskas problēmas ar mans.altum sistēmu?
2. Vai projekta izmaksu kopsavilkumā finanšu rezerve ir jānorāda kā attiecināmās izmaksas vai proporcionāli jāsadala starp attiecināmajām, citu pasākumu un neattiecināmajām izmaksām?
3. Vai piegādātāju atlases dokumentācijai pievienotajā tāmē ir jānorāda finanšu rezerve, ja tāda ir paredzēta? Gadījumā, ja tā ir jānorāda – kurā tāmes sadaļā tā ir jānorāda?
4. Kur iespējams redzēt, kāda konkrēti dokumentācija būs jāiesniedz kopā ar pieteikumu iepirkuma dokumentācijas vērtēšanai?
5. Ja projekta vadības pakalpojumu nodrošinās pilnvarotā persona, kāda informācija par projekta vadības pakalpojumiem būs jānorāda pieteikumā iepirkuma dokumentācijas vērtēšanai?
6. Vai gadījumā, ja projekta vadības pakalpojumu līgums ir noslēgts pirms Altum iesniegts pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai, vai šādas izmaksas būs iespējams attiecināt? Kādi dokumenti un kurā brīdī saistībā ar sniegto pakalpojumu šādā gadījumā jāiesniedz Altum?
7. Kādi tieši dokumenti jāpievieno pieteikuma iepirkuma dokumentācijas vērtēšanai sadaļā par interešu konflikta novēršanas pasākumiem?
8. Kādi tieši dokumenti jāpievieno pieteikuma iepirkuma dokumentācijas vērtēšanai sadaļā pie pierādījumiem, ka ir izvērtēts, ka aptaujātie vai piedāvājumus iesniegušie uzņēmumi nav savstarpēji saistīti?
9. Kāda informācija būtu jāietver lēmumā / protokolā par piegādātāja izvēli tirgus izpētē?
10. Vai ir dokumenti, kurus pretendentiem būtu obligāti jāpievieno savam piedāvājumam?
11. Kādi dokumenti jāiesniedz Altum, ja vēlamies saņemt atbalstu tehniskās dokumentācijas izstrādei.