Altum-Pakalpojumi-Iedzīvotājiem-Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte 2022 – 2026-8. solis - Pieteikums sadarbībā ar banku Altum garantijai vai bankas aizdevuma atteikuma gadījumā - pieteikums Altum aizdevumam

8. solis - Pieteikums sadarbībā ar banku Altum garantijai vai bankas aizdevuma atteikuma gadījumā - pieteikums Altum aizdevumam

1. Vai Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai jāaizpilda dzīvokļu īpašnieku biedrībai, kas būs finansējuma prasītājs?