2. solis - Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana

1. Kādus tehniskos dokumentus ir jāpievieno, iesniedzot kapitāla atlaides rezervēšanas pieteikumu?
2. Vai gadījumā, ja realizē projektu pēc principa projektēšana + būvniecība, ir jāiesniedz būvizmaksu tāme? Vai būs iespējams šo tāmi precizēt pēc visas projekta dokumentācijas izstrādes un tās saskaņošanas būvvaldē?
3. Vai būs iespējams mainīt sākotnēji plānotās būvniecības izmaksas?
4. Vai Altum iesniedzamās tehniskās dokumentācijas sarakstā minētā persona (energoauditors vai neatkarīgais eksperts) pie saraksta dokumentiem punktos Nr. 1., 2., 3., un 8. var būt viena un tā pati persona?
5. Vai var atjaunot dokumentāciju energoauditors, kurš ir 2018.gadā sagatavojis energosertifikātu?
6. Mājai ir izstrādāts energoaudits (līdz 2028.gadam), tomēr papildus ir jāpievieno “Ēkas energosertifikāta pārrēķins“. Vai pārrēķinu var sagatavot energoauditors, kurš sagatavojis energoauditu 2018.gadā?
7. Vai Altum iesniedzamās tehniskās dokumentācijas sarakstā 2.punktā norādītais "Pārskats par energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem" ir jāaktualizē? Vai pietiek, ja pievieno dokumentu "Ēkas energosertifikāta pārrēķins" ?
8. Vai Altum iesniedzamās tehniskās dokumentācijas sarakstā 3.punktā minēto dokumentu “Ēkas pagaidu energosertifikāts” ir jāizstrādā obligāti? Dzīvojamai mājai 2018. gadā ir izstrādāts “Ēkas energosertifikāts”, neiekļaujot vārdu "pagaidu".
9. Vai Altum iesniedzamās tehniskās dokumentācijas sarakstā 9.punktā minēto dokumentu “Neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā projekta dokumentācijas novērtējums” var izstrādāt energoauditors, kurš sagatavoja energoauditu 2018.gadā?
10. Vai drīkst izstrādāt un iesniegt jaunu energosertifikātu, ja projekts ir sagatavots pēc 2020.gada energoaudita ?
11. Ja ir nepieciešama tāmes aktualizācija, vai drīkst aktualizāciju veikt iepriekšējais arhitekts/projektētājs? Vai drīkst uzticēt iepriekšējam tehniskās dokumentācijas izstrādātajam/projektētājam projekta tehniskās dokumentācijas t.sk. kontroltāmes aktualizēšanu?
12. Vai programmā var samainīt tikai mājas lielās komunikācijas, kanalizācijas cauruļvadus, ūdens cauruļvadus, veikt kāpņu telpu remontu, pagrabstāva remontu, siltumtrases remontu un fasādes remontu bez siltināšanas?
13. Vai PVN daļu ir jāsedz iedzīvotājiem?
14. Vai tehniskās dokumentācijas izmaksas arī ir iekļaujamas kapitāla atlaidē un, ja jā, tad kad var tai pieteikties un kad saņemt.
15. Kā ir veicama pakalpojuma sniedzēja atlase tehniskās dokumentācijas sagatavošanai?
16. Ja ēka atrodas Mārupes novadā un tai pēc energoaudita ir plānota nokalpojušu gāzes apkures katlu nomaiņa uz jauniem kondensācijas tipa gāzes katliem, vai šajā gadījumā ir jāveic siltumenerģijas ražošanas avotu izmantošanas prioritārās kārtības izvērtējums?
17. Vai esošā gāzes katla nomaiņu uz jaunu gāzes katlu var iekļaut projektā?
18. Vai piesakoties aizdevumam tehniskās dokumentācijas izstrādei nepieciešams bankas atteikums par kredīta izsniegšanu?