Altum-Sabiedrības atbalsts

Sabiedrības atbalsts

ALTUM vadība un darbinieki visa gada garumā aktīvi iesaistās sabiedrības izglītošanas aktivitātēs, fokusējoties uz dažāda mēroga pasākumiem, kas vērsti uz uzņēmējdarbības attīstību, veicina sabiedrības labklājību,  sniedz ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā un veicina ekonomikas izaugsmi ilgtermiņā. ALTUM vadība un darbinieki  galvenokārt dalījušies savā ekspertīzē sekojošos virzienos: ilgtspējīgs finansējums, korporatīvā pārvaldība, kapitāla tirgus attīstība, jēgpilna finanšu instrumentu izmantošana, tai skaitā finansējums zaļo projektu īstenošanai un digitalizācijai, kā arī energoefektivitātes projektiem gan uzņēmumu, gan privātpersonu segmentos. ALTUM vadība un darbinieki kopumā 2023.gadā sabiedrības izglītošanas aktivitātēm veltījuši 738 stundas, uzstājoties vairāk nekā 170 dažādās konferencēs, ekspertu diskusijās un semināros gan profesionālām, gan vispārējām uzņēmēju un atsevišķos gadījumos arī privātpersonu auditorijām.

 

  1. gada zīmīgākie notikumi ar ALTUM pārstāvju dalību:

 

Inovācijas, infrastruktūra

Trīs jūru iniciatīvas investīciju fonds (3SIIF)

Jaunas finansēšanas iniciatīvas veicināšana, ar mērķi Centrāleiropas un Austrumeiropas reģionā atbalstīt transporta, enerģētikas un digitālās infrastruktūras projektus, veicinot reģiona ekonomisko attīstību un infrastruktūras atbilstību augstiem standartiem.

Balva Gada investors

Gada investors 2023” par aizvadītā gada nozīmīgākajām investīcijām Latvijā. Riska kapitāla investīciju un to pozitīvās ietekmes uz Latvijas tautsaimniecību popularizēšana, sekmīgāko privāto un uzņēmumu sektora investīciju darījumu aktualizēšana.

Biznesa vides attīstība

5. Paaudzes Iespējkapitāla fonds

Ministru kabinets 2023.gada 15.augustā apstiprināja jaunu Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta programmu iespējkapitāla ieguldījumiem uzņēmējdarbībā ar kopējo pieejamo publisko finansējumu 93 miljoni EUR, lai sekmētu jaunu, inovatīvu, ar augstas izaugsmes un produktivitātes potenciālu uzņēmumu izveidi un attīstību Latvijā.

Lai nodrošinātu veiksmīgu programmas ieviešanu un apguvi, ALTUM 2023.gadā izsludināja pirmssēklas un sēklas fondu pārvaldnieku atlases iepirkumu, lai izvēlētos 3 fondu pārvaldniekus ar kopējo tiem atvēlēto publisko finansējumu 55.8 miljoni EUR, un 2023.gada decembrī izsludināja sākuma izaugsmes fonda pārvaldnieka atlases iepirkumu, kur pieejamais publiskais finansējums ir 12.4 mEUR, un izaugsmes fonda pārvaldnieka atlases iepirkumu, kur pieejamais publiskais finansējums ir 24.8 milj EUR, ar mērķi katrā no tiem izvēlēties pa vienam fondu pārvaldniekam.

Fondu pārvaldnieku atlasi plānots pabeigt līdz 2024.gada maijam.

Lai informētu par fondu pārvaldnieku atlases nosacījumiem, ALTUM 2023. gadā rīkoja izglītojošu semināru, kur ALTUM pārstāvji stāstīja par noteikumiem, atlases kritērijiem un  sniedza atbildes uz jautājumiem.

Pasākumi digitalizācijas aizdevuma popularizēšanai

2023. gadā, saadarbojoties ar Ekonomikas ministriju un Eiropas Digitalizācijas un Inovāciju centru, ALTUM rīkoja ANM digitalizācijas programmas atklāšanas pasākumu.

Organizēti vairāki vebināri par atveseļošanās fonda programmām, atbalsta pieejamību uzņēmumu digitalizācijai un aizdevumu ar kapitāla atlaidi digitalizācijai. 2023. gadā izglītojoši pasākumi tika organizēti online, kā arī klātienē reģionos – Rēzeknē, Liepājā, sadarbības partneru pasākumos ALTUM pārstāvji dalījās ar digitalizācijas finansējuma pieejamību Smiltenē, Ungurpilī un Saldū.

Pasākumi par lielo aizdevumi ar kapitāla atlaidi pieejamību

ALTUM organizēts vebinārs par lielo investīciju aizdevumiem ar kapitāla atlaidi. Aizdevums paredzēts vidējiem un lieliem komersantiem, kuri plāno veikt vismaz 10 milj EUR investīcijas uzņēmuma izaugsmei. 

Konkurss “Laukiem būt!”

Uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšana laukos, iesaistot jauniešus, veicinot viņu kompetenču attīstību un iesaisti uzņēmējdarbībā laukos sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, vienlaikus veicinot vienmērīgāku reģionālo attīstību Latvijā

Gada balva “Biznesa Lepnums 2023”

2023. gadā ALTUM atbalstīja balvu “Biznesa Lepnums 2023”. Konkursā tika godināti veiksmīgākie un inovatīvākie uzņēmumi, kuri 2022.gadā spēja radīt inovatīvus produktus, kā arī atrada savu īsto biznesa ideju un nišu, ko veiksmīgi attīstīja gan vietējā, gan ārvalstu tirgos.

III Risku pārvaldības konference

Dalība paneļdiskusijā “Darbības nepārtrauktības risku vadība”

Kapitāla tirgus forums 2023

Latvijas Bankas Kapitāla tirgus forums – ekspertu paneļdiskusija “Kapitāla tirgus loma ilgtspējīgas ekonomikas finansēšanā”.

Ietekme uz vidi, zaļā domāšana, ilgtspēja

Semināri par energoefektivitātes aizdevumiem ar kapitāla atlaidi

Sadarbībā ar ES māju rīkots pasākums “30 gadi Vienotajam tirgum – nākotnes iespējas uzņēmējiem Latvijā”.

Seminārs par Eiropas un valsts atbalsta programmām reģionu iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Organizēts sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas biedriem. Dalīšanās ar iespējām fondu apguvē, kas var veicināt izaugsmi katrā no pašvaldībām.

Atjaunošanas un noturības mehānisma programma

ANM finansējuma programma: 2. kārtas atklāšanas pasākums vebināra formātā.

Informatīvi pasākumi par daudzīvokļu māju siltināšanu un energoefektivitātes uzlabošanu

Seminārs “Kā veiksmīgi sagatavot projektu ANM daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā”

ALTUM dalība konferencē “Mājoklis 2023” par tēmu “Kāds valsts atbalsts pieejams daudzdzīvokļu māju #energoefektivitātes uzlabošanai un remontdarbiem?”

Dalība izstādē “Māja” par māju siltināšanu ar ES atbalstu.

Dalība sadarbības partneru klātienes pasākumos un vebināros par daudzīvokļu māju atjaunošanu ar ES atbalstu, veicamajiem soļiem un finansējuma pieejamību.

Dalība pasākumos par māju siltināšanu reģionos – Jūrmālā, Valmierā, Limbažos un Dobelē.

Ziemeļu Investīciju Bankas un ZIB Direktoru padomes iesaistīto pušu diskusija

ALTUM pārstāvju dalība ekspertu paneļdiskusijā “Nākotnes finansējums: atslēdzot zaļās iespējas Latvijā” (Financing the furture: unlocking green opportunities in Latvia”.

Latvija 2030 augsta līmeņu ekspertu konference “Ilgtspējīga pilsētbūvniecība”

ALTUM pārstāvju dalība Latvija 2030 augsta līmeņu ekspertu konferencē “Ilgtspējīga pilsētbūvniecība: zaļo investīciju balstīta modernā un viedā dzīves telpa“. “Zaļo” investīciju piesaistīšana inovatīvas pilsētvides veidošanai (jaunu tehnoloģiju, ilgtspējīgu materiālu izmantošanai, digitālās transformācijas īstenošanai u.c.)

Trešā nacionālā apaļā galda diskusija

ALTUM pārstāvju dalība apaļā galda diskusijā. Turpmākie soļi privātā finansējuma piesaistes attīstībā energoefektivitātes finansēšanai, “MVU ilgtspējība un attīstība – ja finansējums energoefektivitātei ir pieejams, ko vēl mēs varam uzlabot?

Forums Ilgbūtība

Dalība forumā Ilgbūtība, kura mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu nākotni. Esot klimatu pārmaiņu periodā, kas būtiski ietekmē cilvēku labklājību, ekonomiku un drošību, kā arī rada lielu spiedienu uz uzņēmumu darbību, tiek meklēti risinājumi, kā ar ilgtspējīgu un videi, sabiedrībai, cilvēkam draudzīgu darbību panākt ekonomisko labumu. 2023. gadā forumā ar prezentāciju “Kā soli pa solim pielāgoties jaunajām piegāžu ķēžu dekarbonizācijas prasībām?” uzstājās ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš.

Dalība ar energoefektivitāti saistītos vebināros

ALTUM pārstāvju dalība Elektrum vebināros “Uzlādē savu biznesu ar saules enerģiju” un “Energoefektivitātes ceļvedis biznesam”, kā arī ELKO grupas organizētā “Solar Solutions Conference” par AER finansēšanu

Dalība Eiropas Investīciju Bankas (EIB) organizēta sanāksmē “Elena contractors meeting 2023

Latvijas Bankas, Nasdaq un Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes rīkota ekspertu diskusija: #Ilgtspēja – mūsdienīga uzņēmuma pārvaldības un izaugsmes sastāvdaļa”

ALTUM pārstāvju dalība paneļdiskusijā “ESG skar visus kompānijas procesus, sākot no riska pārvaldības līdz jauniem produktiem un investoru attiecībām. Kā to integrēt uzņēmumā ar vertikālas pārvaldības procesiem?”

LTRK rīkots apmācību cikls par ALTUM programmām

Apmācību cikls par programmām energoefektivitātei un ilgtspējai, t.sk., pieredzes apmaiņas vizītes divos uzņēmumos, kas saņēmuši ALTUM finansējumu

Izglītība

Izglītības un zinātnes ministrijas pieredzes apmaiņas konference par augstskolu pārvaldību

ALTUM pārstāvju dalība ekspertu paneļdiskusijā par korporatīvo pārvaldību un augstskolu padomēm, piedalās

Latvijas SMU pasākumi #CitsBazārs

Jaunas uzņēmēju paaudzes un nozares ekspertu izglītošana, mācību procesā sasaistot teorētiskās zināšanas ar praksi, iesaistoties Junior Achievement Latvia programmā “Skolēnu mācību uzņēmums” (SMU)

Lekcijas universitāšu studentiem

ALTUM pārstāvju lasītas lekcijas vides inženierijā Rīgas Tehniskās Universitātes studentiem. Lekcijas par biznesa plāna veidošanu RISEBA, Rīgas tehniskajā koledžā, augstskolā ‘Turība’ un Rīgas Stradiņa universitātē. Rīgas celtniecības koledžā lasītas lekcijas par aktualitātēm ēku siltināšanā.

2023. gadā ALTUM darbinieki kā brīvprātīgie treneri piedalījās arī MOT programmā.

Sabiedrības labklājība, demogrāfija

Aprūpes un veselības centra “Rūre” atklāšana

Ar ALTUM atbalstu Liepājā izveidots mūsdienīgs sociālās aprūpes un veselības centrs  “Rūre”.  Pasākumā tika atzīmēts projekta noslēgums, atklājot Kurzemes reģiona iedzīvotājiem nozīmīgu sociālās aprūpes, rehabilitācijas un paliatīvās aprūpes centru, kas ir pirmais šāds modelis Latvijā

Sociālās uzņēmējdarbības piču konkurss “Tam labam būs augt 2023”

Konkurss radīts ar mērķi stiprināt sociālo uzņēmējdarbību Latvijā un godināt labākos sociālās uzņēmējdarbības piemērus. Organizē Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija kopā ar Luminor banku.

Nozares attīstība

Finanšu nozares asociācija

Finanšu nozares ilgtspējīgas attīstības veicināšana, sadarbības grupās ar komercbankām padziļināti fokusējoties uz kreditēšanas attīstību, personāla, komunikācijas, juridiskajiem un citiem jautājumiem un veicinot viedokļu apmaiņu un lēmumu pieņemšanu Latvijas sabiedrības interesēs.

Eksports

Konkurss “Eksporta un inovācijas balva”

Jaunu un eksportspējīgu produktu ražošanas veicināšana, popularizējot Latvijas komersantu sniegumu un paužot atzinību par tirgus nodrošināšanu ar augstas kvalitātes pašmāju ražojumiem, inovāciju ieviešanu un rūpnieciskā dizaina izstrādi. ALTUM specbalva kategorijā “Drošs eksportētājs