Altum-Aktualitātes-Sociālajiem uzņēmējiem būs pieejams valsts atbalsts; piecu gadu laikā grantos piešķirs 12 miljonus eiro

Sociālajiem uzņēmējiem būs pieejams valsts atbalsts; piecu gadu laikā grantos piešķirs 12 miljonus eiro

ALTUM

09. Nov, 2017

ALTUM uzsāk jaunu valsts atbalsta programmu sociālās uzņēmējdarbības atbalstam. Tās ietvaros sociālajiem uzņēmumiem no Eiropas Sociālā fonda grantu veidā būs pieejami 12 miljoni eiro.

 

8. novembrī Sociālās uzņēmējdarbības forumā prezentēja jauno valsts atbalsta programmu sociālajiem uzņēmējiem. Attīstības finanšu institūcijas ALTUM sadarbībā ar Labklājības ministriju īstenotā sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programma ir paredzēta uzņēmumiem, kuru misija ir sniegt labumu sabiedrībai – atbalstīt un iesaistīt darba tirgū iedzīvotājus, kuri pakļauti nabadzības un sociālās atstumtības riskam, sakārtot vidi, kā arī citi uz sabiedrisko labumu vērsti mērķi.

Līdz 2022. gadam granta finansējums no Eiropas Sociālā fonda 12 miljonu eiro apmērā būs pieejams vairāk nekā 200 uzņēmumiem, kuriem piešķirts sociālā uzņēmuma statuss un kuri ir reģistrēti Labklājības ministrijas sociālo uzņēmumu reģistrā. Grantu varēs saņemt gan sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai, gan esošās darbības paplašināšanai. Būtisks nosacījums uzņēmumiem – viņu biznesa idejai ir jābūt dzīvotspējīgai, ar būtisku sociālo ietekmi ilgtermiņā.  

 

Jānis Reirs, Labklājības ministrs:

 

“Sociālā uzņēmējdarbība ieņem būtisku lomu kopējā Latvijas ekonomikas attīstībā. Neatkarīgi no uzņēmuma lieluma, darbības veida, viņus vieno kopīgs mērķis – ar savu uzņēmējdarbību radīt augstu sociālo pievienoto vērtību. Kopā ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju un ALTUM esam ieguldījuši darbu, lai veicinātu sociālo uzņēmēju darbības paplašināšanu, izcilu sociālo biznesa ideju realizēšanu dzīvē. Uzņēmējiem novēlu būt aktīviem, reģistrēties sociālo uzņēmumu reģistrā un izmantot pieejamo grantu, lai attīstītu savu sociālo biznesu.” 

 

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

 

“Valsts atbalsta programma sociālajai uzņēmējdarbībai, kas ir unikāls jaunums Latvijas un citu Eiropas valstu mērogā, ir nozīmīgs atbalsts uzņēmējiem, kuri papildus saviem biznesa pamatmērķiem realizē arī savu misiju – dod iespēju strādāt cilvēkiem, kuriem citādākā veidā būtu grūti integrēties darba vidē un, iespējams, arī sabiedrībā kopumā. ALTUM ir būtiski, ka šī nav sociālā palīdzība uzņēmējiem, bet gan finansiāls atbalsts granta veidā dzīvotspējīgiem un ilgtspējīgiem biznesa projektiem. Projektiem, kuru peļņa tiek novirzīta sociālās labklājības paaugstināšanai, palīdzības sniegšanai vai labdarībai.”

 

Madara Ūlande, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja:

 

“Sociālie uzņēmumi Latvijā jau šobrīd veiksmīgi darbojas, lai ar bizensa metodēm un paņēmieniem risinātu dažnedažādākos sociālos izaicinājumus – tie ir gan sociālo un veselības pakalpojumu sniedzēji, labdarības veikali, gan arī inovatīvi uzņēmumi, kas darbojas vides, kultūras, izglītības jomās. Jaunais likums un valsts atbalsta programma sociālās uzņēmējdarbības attīstībai būs spēcīgs impulss nozarei jaunu sociālo uzņēmumu radīšanai un esošo attīstīšanai.”

Saistītie raksti