Altum-Aktualitātes-Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody’s sniegusi ALTUM kredītspējas novērtējuma atjauninājumu

Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody’s sniegusi ALTUM kredītspējas novērtējuma atjauninājumu

ALTUM

21. Jun, 2018

Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir saņēmusi starptautiskās kredītreitingu aģentūras Moody’s veikto ALTUM kredītspējas novērtējuma atjauninājumu.

2017. gada jūnijā Moody’s piešķirtais reitings ALTUM – ilgtermiņa kredītreitings Baa1, ar stabilu perspektīvas novērtējumu – ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem.

 

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem – aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos – nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. 2017. gada 24. oktobrī ALTUM obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū – biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

Saistītie raksti