Altum-Aktualitātes-Valdība apstiprina alternatīvo ieguldījumu fonda izveidi Covid-19 ietekmēto lielo uzņēmumu atbalstam

Valdība apstiprina alternatīvo ieguldījumu fonda izveidi Covid-19 ietekmēto lielo uzņēmumu atbalstam

ALTUM

14. Jul, 2020

Ministru kabinets 14.jūlija sēdē apstiprināja lēmumprojektu  “Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība”, kas nosaka kārtību alternatīvo ieguldījumu fonda izveidošanai Covid-19 krīzes ietekmēto lielo uzņēmumu atbalstam.

 

Fonds tiek veidots ar mērķi atbalstīt labi pārvaldītus, perspektīvus uzņēmumus, kas nonākuši pagaidu grūtībās vīrusa COVID-19 izraisītās krīzes ietekmē, kā arī lielos uzņēmumus, kuri vīrusa ietekmes rezultātā ir gatavi pielāgot savu līdzšinējo darbību, mainot biznesa modeli, pielāgojot produktu izstrādi, ieviešot jaunas tehnoloģijas, izejot  jaunos eksporta tirgos. Fonda pārvaldnieks būs AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

 

Fonda kopējais apjoms būs 100 miljoni eiro, tā līdzekļus veidos publiskais un privātais finansējums vienādās daļās – 50 miljoni eiro būs publiskais finansējums un 50 miljonus eiro plānots piesaistīt no valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldniekiem.  Publiskā finansējuma apjoms nepārsniegs 50% no kopējā fonda kapitāla. Alternatīvo ieguldījumu fonds veiks ieguldījumus uzņēmumu kapitālā, kvazi-kapitāla ieguldījumus un ieguldījumus korporatīvajās obligācijās apjomā līdz 10 miljoniem eiro.

 

Atbalstu plānots sniegt kopumā 20 līdz 30 lielajiem uzņēmumiem.

 

 

Jānis Vitenbergs, ekonomikas ministrs:

 

“Latvijas lielo uzņēmumu apgrozījums veido lielāko daļu kopējā apgrozījuma un nodokļu ieņēmumu valstī, līdz ar to tie ir nozīmīgs Latvijas tautsaimniecības virzītājspēks. Katrs lielais uzņēmums savukārt veicina pakalpojumu un produktu ražošanu  arī maziem un vidējiem uzņēmumiem. Jaunā atbalsta programma palīdzēs uzņēmumiem  pārvarēt šobrīd esošos Covid-19 krīzes radītos izaicinājumus, atbilstoši situācijai pasaulē straujāk  pārorientēties un atrast jaunas biznesa nišas, atsperties jauniem biznesa projektiem, , kas sekmēs to tālāko izaugsmi. Kapitāla fonds ir mērķēts uz ekonomiski dzīvotspējīgiem un labi pārvaldītiem komersantiem, vienlaikus tādiem, kas darbojas industrijās ar augstu pievienoto vērtību, nodarbina lielu skaitu cilvēku un veic augstas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās un iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksas valsts budžetā, rada inovācijas un ir sistēmiski nozīmīgs uzņēmums noteiktā nozarē.”

 

 

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

 

“Vīrusa izraisītās krīzes ietekmē arī lieliem un kopumā veselīgiem uzņēmumiem nācies saskarties ar īstermiņa finanšu plūsmas grūtībām, kas var apdraudēt to pastāvēšanu. Būtiski, ka fonds ne tikai nodrošinās uzņēmumus ar trūkstošo naudas plūsmu, ja tas nav iespējams ar privāto finansētāju spēkiem, bet tas arī palīdzēs uzņēmumiem mainīties kvalitatīvi, jo viens no atbalsta saņemšanas priekšnosacījumiem ir uzņēmuma aktivitātes ilgtspējas un eksporta risinājumu virzienā, kļūstot labāk pārvaldītiem un konkurētspējīgiem. Būtisks papildu ieguvums ir arī tas, ka fonds mobilizēs privātos investorus, kā arī caur fonda instrumentiem tiks veicināta aktivitāte kapitāla tirgos. Fonda pārvaldei kopā ar fonda privātajiem investoriem veidojam spēcīgu komandu, piesaistot augstākās raudzes investīciju profesionāļus no privātā sektora, kas ne tikai lems par investīcijām, bet arī varēs nodrošināt uzņēmumu pārmaiņu uzraudzību.”

 

Fonds darbosies uz komerciāliem principiem. Veicot ieguldījumus uzņēmumos, fonda pārvaldnieks vērtēs uzņēmumu ekonomisko dzīvotspēju un redzējumu, kā tiks pārvarēta vīrusa radītā ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību. Fonda pārvaldnieks arī veiks novērtējumu par katra ieguldījuma skaidru un reālu izejas stratēģiju pēc investīcijas perioda, kas būs orientējoši četri līdz pieci gadi. Fonda ieguldījumi nav paredzēti uzņēmumiem, kuri ir nonākuši finanšu grūtībās pirms 2019.gada 31.decembra.

 

Fonda investīcijas būs mērķētas uz ekonomiski dzīvotspējīgiem un labi pārvaldītiem komersantiem, vienlaikus tādiem, kas darbojas industrijās ar augstu pievienoto vērtību, nodarbina lielu skaitu cilvēku un veic augstas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās un iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksas valsts budžetā, nodarbojas ar inovācijām un/vai ražo inovatīvus produktus, sistēmiski nozīmīgs uzņēmums noteiktā nozarē u.c.

 

Eiropas Komisija 6.jūlijā ir apstiprinājusi Latvijas plānus izveidot fondu. Tādējādi līdz ar Latvijas valdības šodienas lēmumu ir saņemti nepieciešamie saskaņojumi, un aktīvi turpinās turpmākās aktivitātes fonda darbības uzsākšanai.

Saistītie raksti