Altum-Aktualitātes-Zemes fondam septembrī rekordliels darījumu apjoms

Zemes fondam septembrī rekordliels darījumu apjoms

ALTUM

21. Oct, 2020

ALTUM pārvaldītais Zemes fonds šā gada septembrī sasniedzis līdz šim lielāko darījumu apjomu viena mēneša laikā, noslēdzot darījumus par kopumā 10 miljoniem eiro. Fonda portfeļa straujo pieaugumu septembrī sekmējuši reversās nomas darījumi. 

 

Zemes fonds septembrī noslēdzis darījumus ar vairākām saimniecībām, kopumā iegādājoties 2000 hektāru lauksaimniecības zemes ar nomas un atpakaļpirkuma tiesībām, ieguldot darījumos vairāk nekā 10 miljonus eiro.

 

Fonda portfeļa kopējais apjoms šā gada septembra beigās sasniedza 63 miljonus eiro, no kuriem aptuveni 29 miljoni eiro ir reversās nomas darījumi. Zemes fonda īpašumā ir 19,2 tūkstoši hektāru zemes, kopumā 976 īpašumi. Patlaban vairāk nekā 95% iegādāto īpašumu jau ir iznomāti lauksaimniekiem, tai skaitā jaunajiem, kuriem zeme nepieciešama saimnieciskās darbības attīstīšanai vai uzsākšanai.

 

 

Ina Alksne, Zemes fonda vadītāja:

 

“Septembra rekordlielo apjomu sekmējuši reversās nomas darījumi, redzam, ka, lauksaimnieki novērtē un izmanto iespēju sakārtot ražošanas procesu un naudas plūsmu ilgtermiņā. Reversās nomas darījumā iegūtos resursus klienti visbiežāk izmanto, lai iegūtu naudu lauksaimniecības zemes vai tehnikas iegādei, līdzdalības maksājumiem Lauku atbalsta dienesta projektos, apgrozāmajiem līdzekļiem un citiem mērķiem, ja konkrētajā laikā resursi tam kādu iemeslu dēļ nav pieejami bankā. Prognozējam, ka pieprasījums pēc fonda pakalpojumiem saglabāsies augsts, un atkarībā no tirgus intereses, augs arī Zemes fonds. Klientu ērtībām pieejams arī jauns portāls, kurā ērti pieejama informācija par visiem nomai pieejamajiem īpašumiem un to izsolēm.”

 

Šogad visaktīvāk par Zemes fonda īpašumu nomu interesējas vidējas un lielas saimniecības, kas pārstāv graudkopības vai jauktās lauksaimniecības nozares.

 

ALTUM pārvaldītais Latvijas Zemes fonds darbojas kopš 2015. gada jūlija. Tas pērk nekustamos īpašumus, kas atbilst noteiktiem kritērijiem, visā Latvijas teritorijā. Fonds pērk īpašumus par cenām, kas nepārsniedz vidējās cenas tirgū līdzvērtīgai lauksaimniecības zemei attiecīgajā novadā un pagastā. 2017. gada nogalē fonds sāka piedāvāt arī reversās nomas pakalpojumu. Būtiski arī tas, ka privātpersonas, pārdodot lauksaimniecības zemi fondam, uz kuras nav ēkas vai meža zemes, saskaņā ar likumu tiek atbrīvotas no 20 % kapitāla pieauguma nodokļa. Plašāka informācija par Latvijas zemes fondu ir pieejama šeit.

 

Zemes fonds ir ieviesis jaunu izsoļu portālu nomas un pārdošanas darījumiem ar zemi, kurā tiek publicēta informācija par pieejamiem nekustamiem īpašumiem. Lai piedalītos izsolēs, dalībniekam ir jāreģistrējas vietnē www.zeme.altum.lv.

Saistītie raksti