Altum-Aktualitātes-Aizdevumi un garantijas Krievijas agresijas pret Ukrainu radīto seku mazināšanai uzņēmējiem pieejami arī 2023.gadā

Aizdevumi un garantijas Krievijas agresijas pret Ukrainu radīto seku mazināšanai uzņēmējiem pieejami arī 2023.gadā

ALTUM

09. Jan, 2023

Eiropas Komisija saskaņojusi Latvijas valdības pērn 20. decembra Ministru kabineta sēdē pieņemto lēmumu pagarināt līdz 2023. gada 31. decembrim aizdevumu un garantiju programmas uzņēmējiem Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radīto seku uz ekonomiku mazināšanai.

 

 

“Ģeopolitiskās situācijas dēļ daudziem mūsu uzņēmējiem joprojām ir apgrūtināta saimnieciskās darbības veikšana – Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā ir ietekmējis  līdzšinējos sadarbības līgumus, traucētas piegāžu ķēdes, cenu pieaugumu ietekmē arī energoresursu cenas. Uzņēmējiem īstermiņā trūkst apgrozāmo līdzekļu, lai iepirktu izejvielas tālākai ražošanai.  Tāpēc turpināsim nodrošināt uzņēmējus ar nepieciešamo atbalstu, lai netiktu būtiski ietekmēta saimnieciskā darbība un kopējā tautsaimniecības stabilitāte,” uzsver ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

 

 

Kā zināms, aizdevumu un garantiju atbalsta programmu ietvaros uz atbalstu var pretendēt saimnieciskās darbības veicēji, kurus ietekmējušas militārās agresijas Ukrainā sekas, kas izpaužas kā pieprasījuma samazināšanās, esošo līgumu darbības pārtraukšana, apgrozījuma samazināšanās, traucējumi piegādes ķēdēs, cenu pieaugums un  ierobežojums turpmākām investīcijām.

 

2022.gada  18. oktobrī sākās pieteikumu pieņemšana aizdevumu programmā, tās ietvaros līdz 2022. gada beigām piešķirti 15 aizdevumi par kopējo summu 5 476 460 eiro. Vidējā aizdevuma summa ir robežās no 100 000 līdz 200 000 tūkstošiem eiro. Kopumā aizdevumu pieteicēji pārstāv ļoti daudzveidīgas tautsaimniecības nozares – pieteikumi ir gan apstrādes rūpniecības nozarēs, t.sk pārtikas, gan dzērienu ražošana, ķīmisko produktu ražošana un apstrāde. Tāpat ir saņemti pieteikumi lauksaimniecības produktu pārstrādes, kā arī primārās lauksaimniecības jomā. Visvairāk aizdevuma pieteikumu apstiprināti Rīgas reģionā, taču apstiprināti aizdevumi arī klientiem Latgales, Zemgales, Kurzemes reģionos. Atbalsts garantiju programmas ietvaros vēl nav sniegts.

 

Atbalsts pieejams visām saimnieciskās darbības veicēju kategorijām (sīkie, mazie, vidējie, lielie saimnieciskās darbības veicēji), kā arī attieksies uz lauksaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozaru saimnieciskās darbības veicējiem. Komersantiem pieejamā maksimālā aizdevuma summa ir līdz 3 miljoniem eiro, maksimālā garantiju summa vienam komersantam ir līdz 10 miljoniem eiro. Atbalstu komersantiem sniedz Altum.

 

Papildu informācija par aizdevumu programmu 

Papildu informācija par garantiju programmu