Altum-Pakalpojumi-Biznesam-Kara seku atbalsts (garantija)

Kara seku atbalsts

Atbalsts dzīvotspējīgiem uzņēmumiem, kuru darbība cietusi Krievijas agresijas pret Ukrainu rezultātā.

 

Kas var saņemt atbalstu?

Saimnieciskās darbības veicēji:

  • MVU un lielie uzņēmumi
  • Biedrības un kooperatīvi
  • Lauksaimnieki
  • Zivsaimniecības un akvakultūras nozares uzņēmumi

 

Iespējas

icon

Līdz 10 000 000 EUR, bet garantētajam finanšu pakalpojumam nepārsniedzot vienu no rādītājiem:

  • 15% no iepriekšējo trīs noslēgto finanšu gadu vidējā apgrozījuma* vai
  • 50% no kopējām enerģijas izmaksām pēdējo 12 mēnešu laikā vai
  • Likviditātes vajadzības turpmākajiem 12 mēnešiem MVU vai 6 mēnešiem lielajiem komersantiem

* Saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem nav triju noslēgtu gada pārskatu, maksimālo apjomu aprēķina, pamatojoties uz uzņēmuma pastāvēšanas ilgumu brīdī, kad uzņēmums iesniedz atbalsta pieteikumu

icon

Jauniem apgrozāmiem līdzekļu, investīciju aizdevumiem un finanšu līzingiem

icon

Garantija sedz līdz 90 % no finanšu pakalpojuma summas

icon

Termiņš - līdz 6 gadiem

icon

Garantijas prēmija 0.25%-2% gadā

icon

Atbalstu sniedz līdz 2023. gada 31.decembrim

icon

Atbalstu sniedz saskaņā ar MK noteikumiem "Garantijas Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radīto seku uz ekonomiku mazināšanai un tirgus pārorientācijas īstenošanas noteikumi".

icon

ALTUM garantija nav galvojums Latvijas Republikas Civillikuma izpratnē, bet finanšu instrumenta (garantijas) veidā īstenots valsts atbalsts Finanšu pakalpojuma saņemšanai nepietiekama nodrošinājuma gadījumā

icon

Ar ALTUM garantiju uzņemtais ALTUM pienākums atbildēt Finansētājam par neatmaksāto Finanšu pakalpojuma līguma pamatsummu, neatbrīvo Komersantu (tajā skaitā, galviniekus) no pienākuma atmaksāt visu saņemto Finanšu pakalpojuma līguma summu un blakus maksājumus pilnā apmērā

Par kredīta garantijas piesaisti prasiet savā bankā:

Pieteikumu garantijai sagatavo un iesniedz finansētājs – banka vai līzinga kompānija, pievienojot finansētāja un uzņēmuma sagatavotos dokumentus.  

 

Pieteikuma dokumenti kredītiestādēm

Dokumenti aizpildāmi mans.altum.lv sistēmā 

 

Pieteikuma dokumenti uzņēmumiem

Par programmu jautā