Aizdevums paredzēts uzņēmumiem, kuru darbība cietusi Krievijas agresijas pret Ukrainu rezultātā.

Kas var saņemt atbalstu?

 

 • Saimnieciskās darbības veicēji

 • Lauksaimnieki

 • Zivsaimnieki

Iespējas

icon

Apjoms līdz 3 milj. EUR, bet kopējais aizdevums nepārsniedz vismaz vienu no kritērijiem:

 • 15% no iepriekšējo trīs noslēgto finanšu gadu vidējā apgrozījuma*
 • 50% no kopējām enerģijas izmaksām pēdējo 12 mēnešu laikā
 • likviditātes vajadzības turpmākajiem 12 mēnešiem MVU vai 6 mēnešiem lielajiem komersantiem

* Saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem nav triju noslēgtu gada pārskatu, maksimālo apjomu aprēķina, pamatojoties uz uzņēmuma pastāvēšanas ilgumu brīdī, kad uzņēmums iesniedz atbalsta pieteikumu

icon

Apgrozāmiem līdzekļiem un investīcijām

icon

Termiņš: 

 • Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi līdz 3 gadiem
 • Investīciju aizdevumi - līdz 5 gadiem
icon

Kredīta brīvdienas līdz 24 mēnešiem

icon

Samazinātas nodrošinājuma prasības

icon

Samazināta % likme | Cenrādis

Kam aizdevums netiek piemērots?

icon

Nav pamatota Krievijas militārās agresijas Ukrainā izraisīto ekonomisko seku ietekme uz saimniecisko darbību

icon

Azartspēlēm, finanšu starpniecībai, ieroču, tabakas, alkohola tirdzniecībai, operācijām ar nekustamo īpašumu u.c.

Piesakoties aizdevumam, Jūs aplieciniet, ka aizdevums nepieciešams saistībā ar Krievijas militārās agresijas Ukrainā negatīvu ietekmi uz ekonomiku, kā arī uzņēmumam nav nodokļu parādi virs 1000 EUR, maksājumu kavējumi, ar aizdevumu netiks finansētas darbības neatbalstāmas nozarēs, aizņēmums netiks novirzīts citu aizņēmumu refinansēšanai un pamatsummu maksājumiem, saistīto uzņēmumu parādu nomaksai, parādu maksājumiem, dividenžu izmaksai.

 

Jāuzsver, ka pirms pieteikties Altum aizdevumam, veicamas pārrunas ar uzņēmuma komercbanku par tās iespējām finansēt uzņēmumu, t.sk. ar Altum garantijas iespēju. Ja komercbanka ir atteikusi, tad ir iespēja pieteikties Altum aizdevumam.

 

Jūs piekrītat personas datu apstrādei ar mērķi saņemt informāciju par ALTUM pakalpojumiem. ALTUM privātuma politika pieejama šeit.

 

SVARĪGI! Personai, kura veic uzņēmuma attālināto reģistrāciju, sistēmā mans.altum.lv, ir jābūt uzņēmuma amatpersonai vai prokūristam ar tiesībām pārstāvēt uzņēmumu.

Atbalsts dzīvotspējīgiem uzņēmumiem, kuru darbība cietusi Krievijas agresijas pret Ukrainu rezultātā.

 

Kas var saņemt atbalstu?

Saimnieciskās darbības veicēji:

 • MVU un lielie uzņēmumi
 • Biedrības un kooperatīvi
 • Lauksaimnieki
 • Zivsaimniecības un akvakultūras nozares uzņēmumi

 

Iespējas

icon

Līdz 10 000 000 EUR, bet garantētajam finanšu pakalpojumam nepārsniedzot vienu no rādītājiem:

 • 15% no iepriekšējo trīs noslēgto finanšu gadu vidējā apgrozījuma* vai
 • 50% no kopējām enerģijas izmaksām pēdējo 12 mēnešu laikā vai
 • Likviditātes vajadzības turpmākajiem 12 mēnešiem MVU vai 6 mēnešiem lielajiem komersantiem

* Saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem nav triju noslēgtu gada pārskatu, maksimālo apjomu aprēķina, pamatojoties uz uzņēmuma pastāvēšanas ilgumu brīdī, kad uzņēmums iesniedz atbalsta pieteikumu

icon

Jauniem apgrozāmiem līdzekļu, investīciju aizdevumiem un finanšu līzingiem

icon

Garantija sedz līdz 90 % no finanšu pakalpojuma summas

icon

Termiņš - līdz 6 gadiem

icon

Garantijas prēmija 0.25%-2% gadā

icon

Atbalstu sniedz līdz programmas pagaidu regulējuma darbības beigām

icon

Atbalstu sniedz saskaņā ar MK noteikumiem "Garantijas Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radīto seku uz ekonomiku mazināšanai un tirgus pārorientācijas īstenošanas noteikumi".

Par kredīta garantijas piesaisti prasiet savā bankā:

Par programmu jautā