Altum-Aktualitātes-ALTUM nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 9 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 30. septembrī

ALTUM nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 9 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 30. septembrī

ALTUM

30. Nov, 2020

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerna (turpmāk tekstā – Altum Koncerns) bruto portfelis 2020. gada 30. septembrī ir 775milj. eiro, ko veido 25,468 līgumi, tai skaitā:

  • garantiju portfelis 345 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 18,124;
  • aizdevumu portfelis 295 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 6,388;
  • ieguldījumi riska kapitāla fondos 70 milj. eiro, kopējais fondu finansēto projektu skaits 256;
  • Zemes fonds 65 milj. eiro, kopējais darījumu skaits 700.

 

No gada sākuma Altum Koncerna portfelis pieauga par 25.6% (158 milj. EUR) pēc apjoma un par 13.5% (3,031 projektiem) pēc projektu skaita.

 

Saskaņā ar nerevidēto starpposmu saīsināto pārskatu datiem, 2020. gada 9 mēnešos Altum Koncerns ir strādājis ar 2.2 miljoni eiro peļņu.

 

 

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

 

“Šā gada deviņu mēnešu periodu spilgti raksturo gan ALTUM paveiktais Covid-19 ietekmes pārvarēšanas, gan ikdienas finanšu instrumentos, kas ir finansējums mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai, biznesa uzsākšanai, lauksaimnieku vajadzībām.  Kopš vīrusa krīzes sākuma Covid-19 ietekmes pārvarēšanai uzņēmumiem esam piešķīruši aptuveni 500 aizdevumus 89 miljonu eiro apjomā, savukārt krīzes pārvarēšanas garantijas piešķirtas 31 miljona apmērā par kopējo investīciju summu 85 miljoni eiro. Tikmēr ALTUM ikdienas finanšu instrumentos apstiprināti darījumi par 211 miljoniem eiro ar kopējo efektu uz tautsaimniecību 477 miljoni eiro. Tādējādi kopējā ALTUM instrumentu ietekme jeb pozitīvais efekts uz tautsaimniecību kopš vīrusa krīzes sākuma pārsniedzis 650 miljonus eiro, turklāt ir redzami mainījusies krīzes pārvarēšanas un ikdienas instrumentu proporcija – ja pavasarī aptuveni divas trešdaļas no uz to brīdi kopējā efekta bija no Covid-19 ietekmes pārvarēšanas programmām un ikdienas instrumenti bija mazākumā, tad šobrīd aina pretēja, un lielāko daļu veido ALTUM pārējās programmas. Šogad deviņos mēnešos ikdienas programmās piešķirtais finansējums ir viens no lielākajiem pēdējo vismaz četru gadu laikā, kas liecina, ka  ierastā biznesa aktivitāte nav sabremzējies un uzņēmēji aktīvi izmanto pieejamos finanšu instrumentus. Redzam, ka būtiski audzis pieprasījums programmā mazajiem aizdevumiem lauku teritorijās – no marta līdz augustam piešķirts par 70% vairāk finansējuma nekā pērn šajā laikā. Audzis pieprasījums arī pēc finansējuma lauksaimniecības zemes iegādei, tāpat arī pēc Zemes fonda pakalpojumiem. ALTUM arī turpmāk pielāgosies tirgus vajadzībām gan atbalstot tos, kam nepieciešams īstermiņa atbalsts, gan tos, kas plāno jēgpilnas ilgtermiņa investīcijas, bet banku finansējumam kādu iemeslu dēļ nekvalificējas.”

 

ALTUM finanšu pārskati

Saistītie raksti