Altum-Aktualitātes-ALTUM padomes locekļu amatā apstiprināti Ansis Grasmanis un Krišjānis Znotiņš

ALTUM padomes locekļu amatā apstiprināti Ansis Grasmanis un Krišjānis Znotiņš

ALTUM

30. Apr, 2024

 

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” akcionāru sapulce padomes locekļu amatā apstiprinājusi Ansi Grasmani un Krišjāni Znotiņu. Amata pienākumus jaunie padomes locekļi sāks pildīt 2024.gada 1.maijā un viņu pilnvaru termiņš ir trīs gadi. Vienlaicīgi akcionāru sapulce atsauca iepriekšējos padomes locekļus Ilzi Baltābolu un Jāni Šnori, kuri padomes locekļu pienākumus pildīja uz laiku – līdz brīdim, kad ALTUM padomes locekļu amatā ievēlēs kandidātus atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.pantā noteiktajai nominēšanas kārtībai.

 

Ansis Grasmanis un Krišjānis Znotiņš amatam izraudzīti normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) un ievērojot labu korporatīvās pārvaldības praksi.

 

Atklātu konkursu uz ALTUM padomes locekļu amatiem organizēja un padomes locekļu amata kandidātu atlases un novērtēšanas procesu trīs atlases kārtās veica ar Valsts kancelejas 2023.gada 18.septembra rīkojumu izveidota padomes locekļu nominācijas komisija.

 

Ansim Grasmanim ir vairāk nekā 20 gadu pieredze uzņēmumu vadībā un korporatīvajā pārvaldībā un vairāk kā 10 gadu pieredze risku pārvaldībā un iekšējās kontroles jomā, strādājot vadošās pozīcijās finanšu sektora uzņēmumos (SEB banka, Swedbank), kā arī esot Direktoru padomes priekšsēdētājs Banka per Biznes (Kosova) kā ERAB nominētais direktoru padomes loceklis, Padomes loceklis First Ukrainian International Bank (Ukraina), Banku augstskolā un VAS Valsts nekustamie īpašumi. Ansis Grasmanis ir ieguvis maģistra grādu matemātikā Latvijas Universitātē. Ansim Grasmanim ir FCT (Association of Corporate Treasurers) un FCCA (Chartered Association of Certified accountants) sertifikāti, kas apliecina viņa starptautisko profesionālo kompetenci finanšu pārvaldības jomā.

 

Krišjānim Znotiņam ir vairāk nekā 15 gadu pieredze uzņēmumu vadībā un korporatīvajā pārvaldībā, strādājot vadošās pozīcijās finanšu sektora uzņēmumos (DNB līzings, Luminor bank, Eleving grupa Latvijā, Wandoo finance). Krišjānis Znotiņš ir ieguvis bakalaura grādu Banku augstskolā un maģistra grādu biznesa vadībā starptautiskajās finansēs un banku darbībā SBS Swiss Business School (Šveice).

 

No 2024.gada 1.maija ALTUM padome strādās šādā sastāvā – padomes priekšsēdētāja Līga Kļaviņa, padomes locekļi Ansis Grasmanis un Krišjānis Znotiņš.

 

Informācija par ALTUM pārvaldību