Altum-Aktualitātes-ALTUM zaļo obligāciju finansēto projektu ieguldījums ilgtspējā - jau 13,7 tūkstoši tonnu CO2 samazinājums gadā

ALTUM zaļo obligāciju finansēto projektu ieguldījums ilgtspējā - jau 13,7 tūkstoši tonnu CO2 samazinājums gadā

ALTUM

22. Sep, 2023

Attīstības finanšu institūcija ALTUM 2017. gadā emitēja zaļās obligācijas, kļūstot par pirmo Centrālās un Austrumeiropas nacionālo valstu attīstības institūciju, kas izlaidusi zaļās obligācijas. Ieņēmumi no obligāciju emisijas  izmantoti dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības projektu finansēšanai energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomā.

 

Projektu kopējais ieguldījums ilgtspējā ar plānoto CO2 izmešu samazinājumu sastāda 13 769 tonnas CO2 gadā jeb 635 tonnas uz piešķirto 1 miljonu eiro. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tas ir pieaugums par 48%.

 

Ziņojums investoriem par Zaļo obligāciju ieguldījumiem pieejams te. 

 

ALTUM zaļo obligāciju emisijā piesaistītie resursi būtiski paplašināja Latvijā pieejamo finanšu atbalstu videi draudzīgu projektu ieviešanai un vides ilgtspējas uzlabošanai.  ALTUM tādējādi palīdz veicināt  Latvijas nacionālās stratēģijas galveno vides mērķu sasniegšanu, gan palielinot no atjaunojamiem energoresursiem iegūtās enerģijas īpatsvaru kopējā enerģijas patēriņā, gan arī samazinot enerģijas importa apjomu, kā arī veicinot uzņēmumu konkurētspēju un efektivitāti.

 

ALTUM apzinās, ka uzņēmumiem pāreja uz zema oglekļa satura ekonomiku ir uzņēmumu konkurētspējas un izdzīvošanas jautājums. Kā finansētājs, ALTUM var uzņēmumiem palīdzēt, palielinot informētību un vadot uzņēmumus šajās pārmaiņās.

 

ALTUM īsteno arī Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansēto programmu uzņēmumu energoefektivitātei, kur kopējais sasniedzamais rezultāts ir 11,5 tūkstoši  CO2 ekvivalenta tonnu ietaupījums gadā, kā arī atbalsta programmas daudzdzīvokļu un privātmāju sektorā.

 

Kopumā ALTUM aizdevumos uzņēmumu energoefektivitātei un ilgtspējai piešķirti jau vairāk nekā 60 miljoni eiro.

 

Papildu informācija