Saskaņā ar 11.02.2021. Ministru kabineta noteikumos Nr.103 “Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju un divu dzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai” noteikto, ir apstiprināts Privātmāju energoefektivitātes programmas pakalpojumu sniedzēju atlases nolikums.

 

Pieteikumi dalībai Privātmāju energoefektivitātes programmas pakalpojumu sniedzēju atlasē tiek pieņemti katru kalendāro mēnesi no 1. līdz 7. datumam.

Iesniedzamie dokumenti

Piesakies konsultācijai