Valsts atbalsts privātmājas atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai (saules paneļi, vēja ģenerācija).

 

Kādi ir atbalsta ietvaros ēkā veicamie darbi? 

Kas var saņemt atbalstu?

 • Persona, ar kuru dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens bērns vai ir iestājusies grūtniecība

 • Persona, ar kuru kopā dzīvo persona, kurai ir iestājusies grūtniecība un atbalsta saņēmējs ir norādīts kā gaidāmā
  bērna tēvs

 

Kādi ir atbalsta saņemšanas nosacījumi?

 • Privātmāja atbilst viena vai divu dzīvokļu dzīvojamām mājas klasei kadastrs.lv

 • Privātmāja ir nodota ekspluatācijā

 • Privātmājā netiek veikta saimnieciskā darbība

 • Zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz māju privātpersonai, kura piesakās atbalstam

 • Atbalsta pasākumus (saules paneļu uzstādīšana un pieslēgšana, energoefektivitātes paaugstināšanas darbi) var īstenot tikai tad, kad ir noslēgts līgums ar Altum

2022. gada 8.martā Ministru kabinets apstiprināja grozījumus privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta programmā, piešķirot papildu finansējumu 3,27 miljonu EUR apmērā. Ministru kabineta noteikumus lasīt šeit.

 

Atbalsta veidi: 

Energoefektivitātes paaugstināšana
Elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšana (tai skaitā - saules paneļi)

Kāds ir pieteikuma process?

 • Pieteikums ir jāsniedz elektroniski mans.altum.lv
 • Pieteikumus izskatīsim 20 darba dienu laikā
 • Ja nebūs iesniegta visa nepieciešamā informācija, aicināsim 10 darba dienu laikā to iesniegt, savādāk pieteikums tiks noraidīts
 • Neskaidrību gadījumā sazinieties pme.programma(a)altum.lv 

Kādu atbalstu sniedz valsts privātmājas energoefektivitātes paaugstināšanai vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai?