2022.gada 8.martā Ministru kabinets apstiprināja grozījumus privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta programmā, piešķirot papildu finansējumu 3,27 miljonu EUR apmērā. Ministru kabineta noteikumus lasīt šeit.


Pieteikumu pieņemšana sākās š.g. 27.aprīlī plkst. 9:00.

 

Pieteikums par dalību Privātmāju energoefektivitātes programmā ir jāsniedz elektroniski mans.altum.lv portālā.


Pieteikumus privātmāju energoefektivitātes programmā izskatīsim 20 darba dienu laikā pēc iesniegšanas.


Ja, izvērtējot pieteikumu, tiks konstatēts, ka trūkst kāds dokuments vai nav iesniegta visa nepieciešamā informācija, pieteicējs tiks aicināts 10 darba dienu laikā iesniegt trūkstošos dokumentus un/vai informāciju. Ja norādītajā termiņā netiks iesniegti pieprasītie dokumenti un informācija, atbalsta pieteikums tiks noraidīts.


Pieteicējs var atkārtoti iesniegt pieteikumu, nodrošinot, ka tiek iesniegti visi pieteikumā norādītie dokumenti un informācija.

Atbalsts ir paredzēts dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai.

 

 

Kas var saņemt atbalstu?

 

  • Persona, ar kuru dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens bērns vai ir iestājusies grūtniecība

  • Persona, ar kuru kopā dzīvo persona, kurai ir iestājusies grūtniecība un atbalsta saņēmējs ir norādīts kā gaidāmā
    bērna tēvs

 

 

Kādi ir atbalsta saņemšanas nosacījumi?

 

  • Privātmāja atbilst viena vai divu dzīvokļu dzīvojamām mājas klasei kadastrs.lv

  • Privātmāja ir nodota ekspluatācijā

  • Privātmājā netiek veikta saimnieciskā darbība

  • Zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz māju privātpersonai, kura piesakās atbalstam

  • Ģimenē ir vismaz viens bērns

 
Energoefektivitātes paaugstināšana
Elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšana

Kādu atbalstu sniedz valsts privātmājas energoefektivitātes paaugstināšanai vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai?