2024.gada 21.maijā Ministru kabinetā tika apstiprināts papildus finansējums Privātmāju energoefektivitātes programmai.

 

Pieteikumu pieņemšana Privātmāju energoefektivitātes programmā uzsākta 2024.gada 27.maijā plkst. 12:00.

 

Valsts atbalsts privātmājas atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai (saules paneļi, vēja ģenerācija).

 

 

Kādi ir atbalsta ietvaros ēkā veicamie darbi? 

Kas var saņemt atbalstu?

 • Persona, kuras apgādībā ir vismaz viens bērns vai ir iestājusies grūtniecība

 • Persona, ar kuru kopā dzīvo persona, kurai ir iestājusies grūtniecība un atbalsta saņēmējs ir norādīts kā gaidāmā
  bērna tēvs

 

Kādi ir atbalsta saņemšanas nosacījumi?

 • Privātmāja atbilst viena vai divu dzīvokļu dzīvojamām mājas klasei kadastrs.lv

 • Privātmāja ir nodota ekspluatācijā

 • Privātmājā netiek veikta saimnieciskā darbība

 • Zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz māju privātpersonai, kura piesakās atbalstam

 • Atbalsta pasākumus (saules paneļu uzstādīšana un pieslēgšana, energoefektivitātes paaugstināšanas darbi) var īstenot tikai tad, kad ir noslēgts līgums ar Altum

 

Ministru kabineta noteikumus lasīt šeit.

 

Atbalsta veidi: 

Energoefektivitātes paaugstināšana
Elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšana (tai skaitā - saules paneļi)

Kāds ir pieteikuma process?

 • Pieteikums ir jāsniedz elektroniski mans.altum.lv
 • Pieteikumus izskatīsim 20 darba dienu laikā
 • Ja nebūs iesniegta visa nepieciešamā informācija, aicināsim 10 darba dienu laikā to iesniegt, citādi pieteikums tiks noraidīts

Uzdod jautājumus:

pme.programma@altum.lv