Saskaņā ar 11.02.2021. Ministru kabineta noteikumos Nr.103 “Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju un divu dzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai” noteikto, ir apstiprināts Privātmāju energoefektivitātes programmas pakalpojumu sniedzēju atlases nolikums. Uzņēmumi, kuri vēlas sniegt tehniskās palīdzības pakalpojumus Privātmāju energoefektivitātes programmā, tiek aicināti iesniegt ALTUM Privātmāju energoefektivitātes programmas pakalpojumu sniedzēju atlases pieteikumu.

 

Uzņēmumi, kuri vēlas sniegt tehniskās palīdzības pakalpojumus Privātmāju energoefektivitātes programmā, tiek aicināti iesniegt ALTUM Privātmāju energoefektivitātes programmas pakalpojumu sniedzēju atlases pieteikumu.

Pieteikumi dalībai Privātmāju energoefektivitātes programmas pakalpojumu sniedzēju atlasē tiek pieņemti katru kalendāro mēnesi no 1. līdz 7. datumam.

Iesniedzamie dokumenti

Piesakies konsultācijai