Altum-Aktualitātes-Iepriekšējās ES fondu perioda atbalsta programmas ietvaros uzsāktos projektus daudzdzīvokļu mājās varēs pabeigt 2024. gadā

Iepriekšējās ES fondu perioda atbalsta programmas ietvaros uzsāktos projektus daudzdzīvokļu mājās varēs pabeigt 2024. gadā

ALTUM

31. Oct, 2023

Ekonomikas ministrijas 2023.gada 31.oktobrī sagatavotā informācija:

 

Visā Latvijā aktīvi norit energoefektivitātes paaugstināšanas darbi desmitiem daudzdzīvokļu mājās. Iepriekšējā ES fondu plānošanas perioda atbalsta programma energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu mājās tiek noslēgta š.g. 31. decembrī. Izanalizējot dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu informāciju, ALTUM ir secinājusi, ka 36 projektu īstenošana nav pabeigta un šo projektu īstenošana turpināsies vēl 2024. gada būvniecības sezonā.

 

Lai projektus varētu pabeigt nākamgad, nezaudējot mājai apstiprināto ES fondu atbalstu, valdība š.g. 31. oktobra sēdē apstiprināja Ekonomikas ministrijas piedāvātos grozījumus atbalsta programmā, kas paredz, ka uzsāktos daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes projektus varēs pabeigt līdz 2024. gada 1. oktobrim.

 

Vienlaikus līdz ar grozījumiem noteikts, ka līdz š.g. 1. decembrim tiek turpināta dokumentu iesniegšana Altum par attiecināmajiem izdevumiem, kas mājai radušies līdz 2023. gada 30. novembrim. Šie izdevumi tiks attiecināti un segti no 2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas perioda finansējuma.

 

Tāpat līdz ar grozījumiem programmā tiek atrunāts, ka uzsākto energoefektivitātes projektu darbības, kas tiks veiktas no 2023. gada 1. decembra līdz 2024. gada 1. oktobrim, tiks attiecinātas un segtas no jaunā ES fondu plānošanas perioda (2021.—2027.gadam) finansējuma.

 

Iepriekšējās ES fondu plānošanas perioda atbalsta programmas ietvaros energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu mājās kopumā apstiprināti 623 energoefektivitātes projekti, no kuriem 493 projekti ir pabeigti, 94 projekti tiks pabeigti vēl šogad, taču 36 projektu pabeigšanai ir nepieciešams pagarinājums.

 

Pilna informācija Ekonomikas ministrijas mājas lapā.