backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Eksporta kredīta garantija

Pasargā biznesu pret ārvalstu pircēja maksātnespēju vai ilgstošu nemaksāšanu atlikto maksājumu gadījumos, kā arī sniedz nodrošinājumu finansējumam 

 • Par garantiju

 • Sedz pircēja un politiskos riskus

 • Sedz pircēja saistību garantētāja riskus – cita uzņēmuma vai pircēja bankas riskus

 • Kalpo kā papildu nodrošinājums arī pircēja bankas garantijas gadījumos, kad ir šaubas par bankas likviditāti

 • Nodrošinājums

  • 90% pircēja riskam
  • 95% politiskajam riskam
 • Termiņš

  • Maksimālais atliktā maksājuma termiņš - līdz 2 gadiem
  • Lauksaimniecības produktu eksporta darījumiem - līdz 547 dienām
 • Apmērs

 • ALTUM atlīdzības maksimālais saistību apmērs par zaudējumiem, kas radušies ar vienu ārvalstu pircēju, ir 2 milj. EUR

 • Izmaksas

 • Maksa par eksporta kredīta garantijas pakalpojumu ir garantijas prēmija

 • Eksporta kredīta garantijas prēmijas kalkulators

 • Programmu regulējošie 20.12.2016. MK noteikumi Nr. 866 “Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām”