FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

ALTUM personāls/vakances

Darbinieki

Mēs strādājam strauji augošā sociāli atbildīgā uzņēmumā, kurā ir atvērta, pozitīva, uz sadarbību vērsta darba vide, stabils atalgojums un sociālās garantijas, ergonomiski, ērti darba apstākļi un elastīga darba iespējas. Mēs kopīgi veidojam uz cieņu un toleranci balstītu iekļaujošu un ilgtspējīgu darba vidi. 

ALTUM darbinieki ir savas jomas speciālisti, kas augstu vērtē un ievēro profesionālās ētikas un uzvedības principus, radot pozitīvu, motivētu darba vidi un veicinot sadarbības partneru un klientu uzticību mūsu uzņēmumam.

Izglītība

  • Augstākā - 88%
  • Vidējā - 12%

Rīgā 88%

Reģionos 12%

Sievietes 65%

Vīrieši 35%

w

ALTUM profesionālās ētikas galvenie pamatprincipi, kurus mēs uzskatām par svarīgākajiem ikdienas darbā:

  • taisnīgums un godīgums;
  • cieņa un tolerance;
  • lojalitāte un atbildība;
  • neitralitāte un neietekmējamība.

Mēs novērtējam profesionālus un motivētus darbiniekus un sagaidām, ka mūsu darbiniekiem ir tuvas mūsu vērtības un profesionālās ētikas pamatprincipi.