Altum-Aktualitātes-Viedoklis: Mierā stāvēt nozīmē doties atpakaļ

Viedoklis: Mierā stāvēt nozīmē doties atpakaļ

ALTUM

06. Mar, 2024

 

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs

 

Jo straujāk Eiropā un pasaulē uz priekšu brauc ilgtspējas vilciens, jo mazāk uzņēmumiem ir iespējams jēdzienus “ilgtspēja”, “energoefektivitāte”, “zaļā domāšana” neattiecināt uz sevi. Ilgtspējas ekspertu izmantotais sauklis “mainies vai mirsti” kļūst arvien reālāks. Kāpēc? Piemēram, lielie Eiropas un pasaules uzņēmumi, domājot par klimata neitralitāti, izvēlas piegādātājus, kas mērķtiecīgi samazina CO2 izmešus. Tas ir risks Latvijas uzņēmējiem, kuri ir daļa no piegādes ķēdēm, bet vēl nav veikuši tehnoloģiju vai procesu uzlabojumus. Tie, kas šodien neiegulda ilgtspējā, faktiski kāpjas atpakaļ savā konkurētspējā.

 

Lai tā nebūtu vien biedēšana ar konkurētspējas zaudēšanu, uzņēmējiem no valsts puses ir pieejamas vairākas valsts atbalsta programmas, lai ielēktu šajā strauji braucošajā vilcienā. Viena no šādām programmām ir ES Atveseļošanas fonda līdzfinansēta programma uzņēmumu energoefektivitātei, kurā vesela virkne projektu jau ir pabeigti, un tas ļauj arī ieskatīties, kā dzīvē darbojas šis atbalsts. Pasteidzoties cipariem pa priekšu – viens no klientiem, mēbeļu ražošanas uzņēmuma “Bolderāja serviss” vadītājs Valdis Krauklis mums atzina, ka pirmo mēnesi pēc saules parka projekta realizācijas ieraugot, ka pilna elektroenerģijas pašizmaksa ir 2,6 centi par kilovatu, juties kā pasakā. Saules parks uzņēmumam saražo pusi no pašpatēriņam nepieciešamās elektroenerģijas, turklāt kapitāla atlaide pilnībā nodzēsa ALTUM aizdevumu.

 

Februāra beigās šajā programmā atvērta jau ceturtā projektu pieņemšanas kārta. Programmas unikālais atbalsta elements ir kapitāla atlaide, kas nozīmē, ka ALTUM pēc projekta pabeigšanas un projekta mērķu sasniegšanas samazinās aizdevuma pamatsummu līdz 30% apjomā no projekta izmaksām, kas būtiski uzlabo projektu atmaksāšanos.

 

Pašreiz energoefektivitātes programmas ir ļoti pieprasītas. Lūk tikai daži piemēri. Metāla pārstrādātājs uzņēmums “Metkon” ar bankas un ALTUM finansējumu iegādājās lāzergriešanas un koordinātu izciršanas iekārtas, energoefektivitātes projekta kopējās izmaksas bija 1,1 miljons eiro. Pēc tā pabeigšanas ALTUM piemēroja kapitāla atlaidi 319 tūkstošu eiro apmērā, proti, gandrīz trešdaļa saistību tika nodzēstas. Tam līdzās nāk arī būtisks enerģijas ietaupījums – konkrētajā ražošanas procesā šis ģimenes uzņēmums ietaupa 77% primārās enerģijas, gadā tie ir vairāk nekā 140 MWh, savukārt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums ir 6 CO2 ekvivalenta tonnu apjomā.

 

Otrs piemērs. Jau augstāk pieminētais mēbeļu ražotājs “Bolderāja serviss” uzstādīja saules elektrostaciju ar 1400 paneļiem un kopējo jaudu 499 kW, kas gadā saražo ne mazāk kā 550 MWh, izmantojot to uzņēmuma pašpatēriņam. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums gadā paredzēts ne mazāk kā 60 tonnas. Kopējās projekta izmaksas bija aptuveni pusmiljons eiro, no kuriem 30% uzņēmums atguva kapitāla atlaides veidā – pēc projekta realizēšanas tika dzēsta Altum paralēlā aizdevuma pamatsumma. Kā atzīst uzņēmuma vadītājs, process bija ļoti raits – no idejas līdz projekta nodošanai ekspluatācijā pagāja astoņi mēneši.

 

Patiesi lepojamies ar šādiem uzņēmumiem, kas ne tikai uzlabo savus rādītājus un konkurētspēju, bet arī ļoti praktiski rūpējas par uzņēmuma ietekmi uz vidi. ALTUM īstenotā Atveseļošanas fonda programma ir  labi ieskrējusies, redzam jau daudz  uzņēmumu, kas izgājuši visu procesu un saņēmuši kapitāla atlaides, proti, nodzēsuši kredītsaistības par gandrīz trešdaļu no ieguldītā.

 

Aicinu uzņēmējus pretendēt uz šo atbalstu, iesniedzot projektu 4.kārtā, kas atvērta no 27.februāra, vai gatavojot projektu jau nākamajai kārtai, kas sekos 2.aprīlī. Turklāt ar Ekonomikas ministrijas grozījumiem noteikumos, programma ievērojami paplašināta, nosakot, ka atbalstu var saņemt arī vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības komersanti, kā arī elektroauto varēs iegādāties visu programmai atbilstošo nozaru uzņēmumi.

 

Šis ir piemērots brīdis investīcijām, lai realizētu energoefektivitātes projektus un saņemtu reālu atbalstu no pieejamās programmas. Nākotne pieder tiem uzņēmumiem, kas spēj ne tikai pelnīt šodien, bet plāno, kā pelnīs un konkurēs arī ilgtermiņā.