Altum-Aktualitātes-ALTUM 27.februārī sāks pieņemt pieteikumus energoefektivitātes pasākumu īstenošanai uzņēmējiem

ALTUM 27.februārī sāks pieņemt pieteikumus energoefektivitātes pasākumu īstenošanai uzņēmējiem

ALTUM

26. Feb, 2024

 

ALTUM šā gada 27.februārī sāks pieņemt pieteikumus projektu atlases 4.kārtā Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda programmā energoefektivitātei, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai un elektroauto iegādei. Programma ievērojami paplašināta, nosakot, ka atbalstu var saņemt arī vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības komersanti, kā arī elektroauto varēs iegādāties visu programmai atbilstošo nozaru uzņēmumi. Pieteikumu iesniegšana šajā kārtā ilgs līdz 26.martam. Lai skaidrotu programmas nosacījumus un pieteikumu sagatavošanas un izskatīšanas kārtību, 1.martā notiks informatīvs seminārs uzņēmējiem.

 

Programma sniedz atbalstu aizdevuma ar kapitāla atlaidi veidā un tagad pieejama mikro, maziem, vidējiem un lieliem komersantiem, kuru darbības nozare nav lauksaimniecības produktu primārā ražošana, zivsaimniecība, tabakas izstrādājumu ražošana, azartspēles vai transports.

 

ALTUM Uzņēmumu energoefektivitātes daļas vadītāja Līga Mellēna:

 

“Līdz ar atbalstāmo uzņēmumu loka un atbalstāmo jomu paplašināšanu programma ir vēl pievilcīgāka un jau šobrīd redzam, ka tas ir gaidīts solis. Tāpēc aicinu uzņēmējus būt aktīviem, neatlikt pieteikumu iesniegšanu uz pēdējo brīdi un, ja nepieciešams, projekta gatavošanā konsultēties ar ALTUM ekspertiem. Iepriekšējās kārtās gūtā pieredze rāda, ka ir svarīgi projektos norādīt reāli sasniedzamus rezultātus, jo to īstenošanas laikā šos rādītājus nebūs iespējams mazināt vai mainīt. Labāk izvēlēties konservatīvākus mērķus nevis tādus, kas vēlāk izrādās nesasniedzami.”

 

Aicinām uzņēmējus klātienē vai attālināti apmeklēt informatīvo semināru, kas notiks 1.martā plkst. 10:00. Vispirms interesentiem ALTUM Uzņēmumu energoefektivitātes daļas vadītāja Līga Mellēna pastāstīs par atbalsta programmu, savukārt par projektu vērtēšanas niansēm skaidros ALTUM uzņēmumu energoefektivitātes eksperts Arnis Dzalbs. Klimata un enerģētikas ministrijas Enerģijas tirgus departamenta direktora vietniece Līva Šnitko stāstīs par neto norēķinu sistēmu uzņēmumiem, savukārt pēc tam būs iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus ekspertiem.

 

Reģistrācija semināram: https://www.altum.lv/pakalpojumi/biznesam/energoefektivitates-aizdevums-ar-kapitala-atlaidi/

 

Ministru kabineta 20.februārī apstiprinātie grozījumi paredz virkni uzlabojumu atbalstāmo darbību klāstā. Tai skaitā, veicot energoefektivitātes pasākumus,  turpmāk uzņēmumi varēs veikt ieguldījumus arī zaļajos jumtos, ēku aprīkojuma digitalizācijā, uzlādes infrastruktūrā,  aprīkojumā, kā arī aprīkojumā saražotās enerģijas akumulēšanai. Savukārt atjaunojamo energoresursu (AER) tehnoloģiju ieviešanai uzņēmumos atbalstāmās darbības paplašinātas ar atjaunīgā ūdeņraža ražojošām tehnoloģijām, biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo, biometāna un biomasas kurināmo/degvielu ražojošām tehnoloģijām, augstas efektivitātes koģenerācijas tehnoloģijām, kā arī ar saražotās enerģijas akumulēšanas vai uzglabāšanas iekārtām pašpatēriņa nodrošināšanai.

 

Līdz ar programmas 4.kārtu ir mainīta arī turpmāko kārtu atvēršanas pieeja. Skaidro Līga Mellēna: “Jaunās kārtas projektu iesniegšanas posms ilgs četras nedēļas jeb no 27.februāra plkst.12:00 līdz 26.marta plkst. 12:00, savukārt jau nedēļu pēc šīs kārtas slēgšanas, 2.aprīlī, tiks atvērta nākamā, 5.kārta. Nākamajā kārtā pieejamā finansējuma apjoms būs atkarīgs no 4.kārtā rezervētā finansējuma apjoma. Kārtu rezultāti tiks paziņoti mēneša laikā pēc kārtējās kārtas slēgšanas. Jaunas kārtas tiks atvērtas ar nedēļas intervālu no iepriekšējās kārtas slēgšanas, līdz programmas finansējums tiks izsmelts.”

 

Kopējais pieejamais finansējums 4.kārtas projektiem ir 25,25 miljoni eiro, no kuriem 8,58 miljoni eiro paredzēti energoefektivitātes paaugstināšanai, 15 miljoni eiro atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām, bet 1,66 miljoni eiro bezemisiju transportlīdzekļiem.

 

Projektu vērtēšanā, tāpat kā līdz šim, uzņēmumu iesniegtie projekti tiks savstarpēji salīdzināti atlasē, lielāko punktu skaitu piešķirot tiem, kas nodrošinās lielāko siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu vai primārās enerģijas ietaupījumu, rēķinot uz katriem 1000 atbalsta eiro. Projekti, kas varēs pieteikties aizdevumam ar kapitāla atlaidi, tiks paziņoti mēneša laikā pēc katras kārtas slēgšanas.

 

Atbalsts energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju plašākai izmantošanai uzņēmumiem pieejams kā ALTUM aizdevums vai paralēlais aizdevums ar kapitāla atlaidi pamatsummas dzēšanai. Maksimālā aizdevuma summa ir pieci miljoni eiro ar aizdevuma termiņu līdz 15 gadiem. Atbalsts tiek piešķirts kā kapitāla atlaide, kas nozīmē, ka ALTUM samazinās aizdevuma pamatsummu pēc projekta pabeigšanas un projekta mērķu sasniegšanas. Kapitāla atlaidi var pieprasīt līdz 30% apjomā no projekta izmaksām, bet ne vairāk kā 1,5 miljonus eiro saistītu uzņēmumu grupai kopā.

 

Elektroauto atbalsts turpmāk pieejams visām programmas nosacījumiem atbilstošajām nozarēm. Ar atbalstu iegādāties var jaunus M1 kategorijas (papildu transportlīdzekļa vadītāja sēdvietai ir ne vairāk kā astoņas sēdvietas un nav vietas stāvošu pasažieru pārvadāšanai) un N1 kategorijas  elektroauto (kravas auto ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām). Kapitāla atlaides apmērs ir līdz 30%, nepārsniedzot  piecus tūkstošus eiro vienam M1 kategorijas spēkratam un 10 tūkstošus eiro vienam N1 kategorijas spēkratam. Saistītu uzņēmumu grupa kopā šajā atbalsta jomā var pieprasīt atbalstu ne vairāk kā 180 tūkstošu eiro apmērā. Iegādājoties elektroauto, uzņēmējs no ALTUM saņems garantiju finanšu līzingam. Pēc viena gada lietošanas, sasniedzot projekta mērķi – nobraukumu ne mazāku par 20 000 km, tiks piemērota kapitāla atlaide.

 

Plašāka informācija par programmu pieejama šeit: Energoefektivitātes aizdevums ar kapitāla atlaidi un elektroauto iegādes garantija ar kapitāla atlaidi.