Programma tiek īstenota Atjaunošanas un noturības mehānisma ietvarā #NextGenerationEU.

 

 

Pieteikumu iesniegšana pirmajā atlases kārtā noslēgusies. 

Pieteikšanās 2.kārtai no 2023. gada 19. maija plkst.12:00 līdz 19. jūlija plkst.11:59

 

 

Pieejamais atbalsts: 

 

Kapitāla atlaide aizdevuma pamatsummas dzēšanai līdz 30% apmērā no projekta kopējām izmaksām. Maksimālā kapitāla atlaide, kas šīs programmas ietvaros pieejama saistīto personu grupai kopā, ir 1.5 milj. EUR.

 

Piešķiramās kapitāla atlaides apmērs jānosaka jau piesakoties projektu atlasei. Atlasē apstiprinātie pieteikumi var pretendēt uz aizdevuma saņemšanu, savukārt kapitāla atlaide tiek piemērota pēc projekta pabeigšanas un projektā izvirzīto mērķu sasniegšanas, novirzot to aizdevuma pamatsummas dzēšanai.

 

 

Atbalsts tiek sniegts trīs jomās:

icon

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi uzņēmumos:

 • Būvdarbu veikšana nedzīvojamās ēkas (saskaņā ar būvju klasifikācijas noteikumiem) norobežojošās konstrukcijās
 • Nedzīvojamās ēkas saskaņā ar būvju klasifikācijas noteikumiem un ražošanas teritorijas inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide, tai skaitā pieslēguma izveidošana centralizētajai siltumapgādes sistēmai un siltummezgla izveide
 • Jaunu energoefektīvāku ražošanas iekārtu un ražošanas procesus nodrošinošo blakusprocesu iekārtu iegāde un uzstādīšana, ja aizstāj esošās ražošanas iekārtas un ražošanas procesus nodrošinošo blakusprocesu iekārtas
 • Sekundāro energoresursu atgūšana no ražošanas tehnoloģiskiem procesiem
 • Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana
 • Iekšējo un ārējo individuālo un lokālo siltumtīklu un aukstumapgādes sistēmu pārbūve
 • Ar pasākumiem saistītā autoruzraudzība un būvuzraudzība, kā arī būvlaukuma teritorijas sakārtošana
icon

Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumos:

 • Saules vai vēja enerģiju izmantojošo elektroenerģiju ražojošo tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana​
 • Siltumsūkņu un cietās biomasas siltumenerģijas ražošanas iekārtu iegāde un uzstādīšana​​
 • Biogāzes tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana, kas nodrošina biogāzes iegūšanu no izejvielām, kas ir norādītas MK 02.11.2022 not. Nr. 686 ​
 • Citu AER tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana, ar iekārtu uzstādīšanu saistītās būvniecības, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas​
icon

Elektroauto iegāde (informāciju par šo atbalsta jomu skaties ŠEIT)

Atbalsta saņēmēji:

 

sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti, kuru darbības nozare nav lauksaimniecības produktu primārā ražošana, zivsaimniecība, tabakas izstrādājumu ražošana, transports un uzglabāšana, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, automobiļu remonts, azartspēles. (Detalizēti nozaru un darbību ierobežojumus skatīt ŠEIT.)

 

 

 

Programmas mērķi:

icon

Veicot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, sasniegt vismaz 30 % primārās enerģijas ietaupījumu

icon

Īstenojot atjaunojamo energoresursu pasākumus, nodrošināt 80 % no saražotās enerģijas izmantošanu uzņēmumu pašpatēriņam

Kopējais programmā sasniedzamais siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums – 11 498 CO2 ekvivalenta tonnas gadā.

Process:

 

 1. Sagatavošanās dalībai programmā
 2. Pieteikums programmai – atlases kārtai
 3. (Ja pieteikums apstiprināts atlases kārtā) Pieteikums aizdevumam / paralēlajam aizdevumam
 4. (Ja aizdevums piešķirts) Projekta īstenošana
 5. (Ja projekta rezultāti sasniegti) Kapitāla atlaides piemērošana
 

Par programmas nosacījumiem, pieteikšanos. 2.kārta

Par programmu jautā

ued@altum.lv

28320125