• Lai nodrošinātu, ka programmas atbalsts tiek sniegts efektīvākajiem projektiem, Altum veic projektu atlasi 
  • Atlase tiek organizēta kārtās, katras kārtas atvēršana tiek izziņota Altum mājas lapā
  • Ja pieteikums atlasē tiek apstiprināts, tad tiek rezervēta kapitāla atlaide un pieteicējs iegūst tiesības pieteikties aizdevumam ar kapitāla atlaidi
  • Pieteikuma apstiprināšana atlasē negarantē aizdevuma pieteikuma apstiprināšanu un / vai kapitāla atlaides saņemšanu – lēmums par atbalsta piešķiršanu tiek pieņemts tikai brīdī, kad Altum piešķir aizdevumu vai paralēlo aizdevumu projekta realizēšanai

 

 
Sagatavošanās dalībai programmā
Pieteikšanās dalībai atlasē
Pieteikumu vērtēšana
Atlases rezultātu paziņošana
Būtiskākais, kas jāņem vērā

Par programmu jautā

ued@altum.lv

28320125

Nextgernation_un NAP-01