• Lai nodrošinātu, ka programmas atbalsts tiek sniegts efektīvākajiem projektiem, Altum veic projektu atlasi
  • Atlase tiek organizēta kārtās, pieteikumu iesniegšanas termiņš katras kārtas ietvaros ir 2 mēneši, izvērtēšanas termiņš – 1 mēnesis pēc kārtas noslēguma
  • Ja pieteikums atlasē tiek apstiprināts, tad tiek rezervēta kapitāla atlaide un pieteicējs iegūst tiesības 4 mēnešu laikā pieteikties aizdevumam ar kapitāla atlaidi
  • Pieteikumus otrajai atlases kārtai pieņemsim no 19. maija plkst.12.00 līdz 2023. gada 19. jūlija plkst.11.59

 

 
Sagatavošanās dalībai programmā
Pieteikšanās dalībai atlasē
Pieteikumu vērtēšana
Atlases rezultātu paziņošana
Būtiskākais, kas jāņem vērā

Pieteikuma sagatavošana, biežāk pieļautās kļūdas | Vebinārs (23.05.2023.)

Projekta izmaksas un kapitāla atlaide| Vebinārs (23.05.2023.)

Par programmu jautā

ued@altum.lv

28320125

Nextgernation_un NAP-01